Angleški povzetek, ki naj obsega maksimalno eno A4 stran, lahko po elektronski pošti pošljete do vključno 25.6.2020 na naslov: . Študenti bodo do konca avgusta obveščeni, ali je bil njihov povzetek sprejet na konferenco in bodo imeli do 1.11.2020 čas, da oddajo celotne prispevke v angleščini. Vsi prispevki bodo na koncu objavljeni v konferenčni reviji, izbrani kandidati pa bodo lahko svoja dela tudi predstavili.

Enemu avtorju na prispevek organizatorji krijejo  nastanitev in kotizacijo na konferenci.

Povezava do uradnega vabila.