Žalna seja v spomin izr. prof. dr. Jurija Poharja, upokojenega profesorja na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete, bo v petek, 28. 2. 2020 ob 11.30 uri v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko, Groblje 3, Domžale.