Spominske plošče čebelarjem, 2001-2019

V letih 2011-2019 so potekale obširne in poglobljene raziskave zgodovine slovenskega čebelarstva. Za posamezne prednike, čebelarje in pospeševalce slovenskega čebelarstva smo presodili, da je potrebno njihove prispevke zaradi njihove pomembnosti javno predstaviti. Predstavljene so spominske plošče pri katerih je sodeloval avtor knjige. Večinoma so to bili napisi in pogosto tudi odločitve o postavitvi posamezne spominske plošče. Postavili smo šest spominskih plošč: na mestni hiši v Višnji Gori Emilu Rothschützu (2011), na rojstni hiši v Škofji Loki Gustavu Pircu (2011), na hiši Kočevarjev staroselcev v Občicah Georgu/Juriju Jonkeju (2014), na kapeli na Lanšprežu Petru Pavlu Glavarju (2015), na cerkvi sv. Nikolaja na Gradišču nad Stično Jožefu Jeriču (2016) in v parku Augarten na Dunaju Antonu Janši (2019). Predstavljene so posamezne spominske plošče, avtorji napisov, kratko je povzeto delo prednika, ki mu je spominsko obeležje posvečeno in  dodano slikovno gradivo. Spominska obeležja pričajo in mimoidoče poučujejo o ljudeh, ki so bili graditelji visoke kulture slovenskega čebelarstva. Ob vsakem odkritju so bile prigodne slovesnosti, o tem so poročali mediji in nabralo se je slikovno gradivo (hvala posameznim avtorjem fotografij). V knjigi, ki je sedaj objavljena na digitalni knjižnici Slovenije, je vse to zbrano in dostopno na naslovu: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-C2KGY8IW Knjiga je v zahvalo za dolgoletno prijateljstvo posvečena prof. dr. Juriju Poharju. zasl. prof. dr. Andrej Šalehar