8:00    STRAUS Matic (uni I.)
Struktura in razvoj sestojev toploljubnih listavcev v gozdnem rezervatu Strug

Predsednik komisije za zagovor: doc. dr. Andrej Ficko
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Dušan Roženbergar
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Andrej Rozman

9:00    ŠTRAUS Hana (msc)
Dendrokronološka analiza debelinskega priraščanja ameriške duglazije (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) in njenega odziva na klimatske spremembe v primerjavi z navadno smreko (Picea abies (L.) Karst.)

Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Andrej Ficko  
Mentor:    prof. dr. Tomislav Levanič
Recenzent:    doc. dr. Matija Klopčič

13: 00    STIPLOŠEK Anže (uni I.)
Bolezni in škodljivci navadne ameriške duglazije (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Fanco

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Robert Brus
Mentor:    doc. dr. Tine Hauptman  
Recenzent:    doc. dr. Kristjan Jarni

14:00    DRAGAR Ana (vsš I.)
Analiza in razvoj gozdnega turizma na Solčavskem

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Robert Brus
Mentorica:    doc. dr. Mojca Nastran
Recenzent:    izr. prof. dr. Janez Pirnat