Letne štipendije se lahko podelijo za dobo največ 10 mesecev z možnostjo podaljšanja v naslednje študijsko leto. Pričetek študija je predviden v zimskem semestru 2021/2022 (oktobra 2021).

Štipendije so namenjene vsem študentom Univerze v Ljubljani za celotno področje inženirskih znanosti na TUM. Kandidati morajo na UL predhodno opraviti najmanj tri letnike dodiplomskega študija (oz. prvo bolonjsko stopnjo).

Dodatne informacije o samem razpisu in pogojih za prijavo so na voljo na spletni strani sklada: http://www.likarjev-sklad.si/.

Rok za oddajo prijavne dokumentacije je najkasneje do vključno 10. marca 2021