Mobilnost si študentje organizirajo sami na eni izmed univerz, članic Utrechtske mreže. Mobilnost lahko traja od enega do šest mesecev. Rok upravičenosti za izvedbo mobilnosti je od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022.

PRIJAVNA VLOGA JE POPOLNA, če vključuje:
- Prijavo/ application form, ki se nahaja na https://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/
- Motivacijsko pismo v angleškem jeziku
- Priporočilno pismo v angleškem jeziku in
- Potrdilo o sprejemu na raziskovalni projekt (ki ga izda profesor ali gostujoča univerza)

Popolno prijavno vlogo posredujte na elektronski naslov  in po pošti na Služba za mednarodno sodelovanje UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana do 1. februarja 2021.

Univerza v Ljubljani lahko nominira do tri študente, končni izbor pa bo opravila Utrechtska mreža.

Več informacij in prijavna dokumentacija na http://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/.