Doktorand: Mićo Božić, vpisan na področje znanosti o celici / študij Bioznanosti

Doktorska disertacija: Elementarni dogodki eksocitoze in endocitoze v aktiviranih astrocitih v kulturi.

Zagovor bo v ponedeljek, 28. 12. 2020 ob 9.00 uri, preko povezave Cisco Webex. Povezava je objavljena tukaj. 

 

mentor viš. znan. sod. dr. Matjaž Stenovec (MF; Celica d.o.o.)

somentor akad. prof. dr. Robert Zorec (MF)

Komisija za zagovor:

doc. dr. Nada Žnidaršič (BF) – predsednica
prof. dr. Mateja Erdani Kreft (MF, UL) – članica
izr. prof. dr. Jernej Jorgačevski (MF, UL) - član

*******************************

Doktorandka: Sanja Radonjić, vpisan na področje živilstvo / študij Bioznanosti

Doktorska disertacija: Vpliv mikrobioloških in tehnoloških dejavnikov na vsebnost hlapnih fenolov v črnogorskih rdečih vinih

Zagovor bo v ponedeljek, 28. 12. 2020 ob 12.00 uri, preko povezave Cisco Webex. Povezava je objavljena tukaj. 

 


mentorica prof. dr. Tatjana Košmerl (BF)

somentorica prof. dr. Helena Prosen (FKKT)

Komisija za zagovor:

doc. dr. Neža Čadež(BF) – predsednica
prof. dr. Rajko Vidrih (BF) – član
doc. dr. Klemen Lisjak (KIS) – član