Voscilnica_BF_1.jpg

Dragi sodelavci!

Za nami je še eno leto, leto 2020, ki je bilo zaznamovano s COVID-19. Bilo je leto velikih izzivov, leto negotovosti, leto v katerem smo se prilagajali iz dneva v dan, iz tedna v teden in iz meseca v mesec.

V letu, ki se izteka, mi je bilo zaupano vodenje fakultete za nadaljnji dve leti. Zavedam se izzivov in odgovornosti, ki mi jih prinaša ta funkcija, a sem prepričana, da jim bom ob pomoči vseh vas - sodelavcev, študentov, poslovnih partnerjev in prijateljev fakultete - uspešno kos.

Navdihuje me spoznanje, da sem obkrožena z izjemnimi sodelavci, ki s pedagoškim, raziskovalnim in strokovnim delom, plemenitite Biotehniško fakulteto. Veselijo me uspehi študentov na študijskem in ob študijskem področju. Hvaležna sem tudi vsem zunanjim sodelavcem in partnerjem fakultete, ki nas s sodelovanjem bogatite. 

Pomembna prelomnica, ki jo je prineslo iztekajoče se leto 2020, je bilo izvajanje študijskega procesa na daljavo. Izvedli smo predavanja, del laboratorijskih vaj, izpite, zagovore diplomskih, magistrskih ter doktorskih nalog, sprejem brucev, podelitev magistrskih listin, podelitev Jesenkovih nagrad, BFestival in še mnogo drugih aktivnosti. Pri mnogokaterih aktivnostih smo bili med prvimi na UL.

Leto 2020 je bilo leto praznovanja in slovesnosti ob 100 letnici ustanovitve Univerze in 210 letnici ustanovitve Botaničnega vrta ter 100 let študija biologije.  V duhu 100 let Univerze smo se izkazali na raziskovalnem področju. Uspešni smo bili pri prijavah na ARRS in CRP projekte ter EU projekte, na razpisu za raziskovalno opremo Paket-19, ter številu odobrenih mladih raziskovalcev.

Uspešno smo organizirali BFestival, kjer smo predstavili znanstvene dosežke oddelkov, ki so pomembni za napredek fakultete tako na znanstvenem kot na pedagoškem področju. Podelili smo Jesenkove nagrade. Letošnja dobitnica Jesenkove nagrade za življenjsko delo je prof. dr. Ines Mandić MulecDr. Jernej Jevšenak je prejel Jesenkovo nagrado za najboljšega diplomanta doktorskega študija 2019 in Eli Keržič, mag. inž. les. je prejela Jesenkovo nagrado za najboljšo diplomantko magistrskega študija 2. stopnje v 2019.
Zoisovo priznanje za pomembne dosežke in razvoj znanosti na področju lesarstva je prejela prof. dr. Katarina Čufar.
Prejemnica Lapanjetove nagrade za dosežke na področju biokemije je prof. dr. Kristina Sepčić, ki je postala tudi mentorica leta in ena od nagrajenk Rektorjevega sklada.
Prof. dr. Lidija Zadnik Stirn je prejemnica Donald Michie and Alan Turing nagrade za življenjsko delo na področju informacijske družbe za leto 2020.
Znanstveni dosežek prof. dr. Blaža Stresa je bil izbran med 10 najodličnejših znanstvenih dosežkov UL.
Na nacionalnem dogodku Dan ARRS 2020: Podpiramo odličnost sta bila med najvidnejšimi raziskovalnimi dosežki leta s področij vseh znanstvenih ved predstavljena dva dosežka raziskovalcev Biotehniške fakultete, izr. prof. dr. Gregor Belušič z Oddelka za biologijo je predstavil dosežek v skupini Biologije, prof. dr. Jurij Diaci z Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire pa je sodeloval pri dosežku, ki je bil predstavljen v skupini Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo. Tajda Klobučar, mag. biotehnol., je prejemnica Univerzitetne Prešernove nagrade in štipendije sklada Janka Jamnika.

Še enkrat pa si čestitke zaslužijo posamezniki, ki so decembra v okviru Tedna Univerze v Ljubljani prejeli univerzitetna priznanja in plakete: prof. dr. Borut Bohanec, prof. dr. Peter Raspor in prof. ddr. Nikolaj Torelli so postali zaslužni profesorji Univerze v Ljubljani;    prof. dr. Katarina Čufar, prof. dr. Nina Gunde Cimerman in prof. dr. Irena Rogelj so prejemnice zlatih plaket UL;   Matej Jeraša in Matej Šergan sta prejela priznanji strokovnim delavcem;  priznanje za posebne dosežke študentk in študentov so v letu 2020 prejeli kar trije študenti Biotehniške fakultete: Maj Hrovat, Luka Sinček in Martina Podgoršek. Plaketo Pro Universitate labacensi je za razvoj podjetniške ideje in za strokovno, raziskovalno, pedagoško in finančno sodelovanje z Oddelkom za agronomijo prejel Tomaž Jevšnik, diplomant Biotehniške fakultete.

Ponosni smo na dosežke naših študentov, ki so poleg že navedenih nagrad prejeli še številne druge nagrade. V okviru mednarodnega natečaja Ecotrophelia je bila nagrajena študentka Valentina Bojanec, sodelujoča v projektu Heijus sokovi. Z istimi sokovi, sta na tekmovanju EIT Food Innovation Prizes 2020 v Sloveniji zmagala Andrej Pelko (FS) in Valentina Bojanec, študentka Biotehniške fakulteta. Ekipa študentk Biotehniške fakultete s čičerikinim prigrizkom Mibito in sicer Urša Lovše, Lara Tekavc, Nina Škerjanc in Mirna Germšek, pa so prejele posebno nagrado.
Prešernove nagrade Biotehniške fakultete bo prejelo 10 študentov, Kralj Sebastjan, Aljoša Beber, Žana Lovšin, Jan Mihelič, Tomislav Krnač, Andrej Fašalek, Žan Pečnik, Klavdija Strmšek, Nina Šiškovič, Urh Simunič, Tilen Zamljen ter Katja Mali.
Dr. Mateja Šenica ter Neja Kuret sta prejemnici Krkine nagrade. Posebno Krkino pohvalo za raziskovalno nalogo je prejela študentka Barbara Hrastar, Krkino priznanje pa so za raziskovalno nalogo prejeli študenti Janja Skok, Jan Kejžar, Larisa Janžič, Jakob Jeriha in Karmen Pogačar
Študenti krajinske arhitekture so osvojili 3. nagrado na mednarodnem študentskem natečaju CrossBorder Landscapes.

Število vpisanih študentov v študijskem letu 2020/2021 se je povečalo na 3.005 študentov.

Fakulteta redno sodeluje tudi z gospodarstvom in drugimi raziskovalnimi organizacijami pri pripravi akcijskih načrtov strateško razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP), ki definirajo razvojne prioritete slovenske družbe.

Za prenos znanja in ustvarjanje novih priložnosti za razvoj podjetij je Miha Rajh, direktor Pharsol, alumni fakultete, prejel Zlato Nacionalno Priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za Inovacije 2020.

Katarina Bačnik, alumna fakultete, je v letu 2020 prejela priznanje mladih mikrobiologov Slovenije za izjemne znanstveno-raziskovalne dosežke, ki ga podeljuje Slovensko mikrobiološko društvo.

Čestitam tudi drugim nagrajencem, prejemnikom priznanj, ki so bili v letu 2020 na svojih področjih prepoznani kot najboljši. S svojim delom in prizadevanji, da bi bili med najboljšimi v Sloveniji, Evropi in širše bogatite naše študente in pedagoški proces. Svojo predanost področjem pa raziskovalci in profesorji kažete tudi pri sodelovanju in oblikovanju poljudnih vsebin, npr. dokumentarnih filmih (Kostarika, Žejni svet in drugi), razstavah (Inženirstvo in narava za potrebe 21. stoletja, Litosfera in druge) ali pa pri prenosu novih spoznanj v prakso, s sodelovanjem na sejmih (Ambient, Dom, Narava in zdravje, Agra in drugi) organizacijo ali predavanjem na strokovnih srečanjih (varstvo rastlin in drugo). S predanostjo sledimo gradimo skupnost, ki oblikuje družbeno odgovorne posameznike in prepričana sem, da smo temu sledili tudi v tem nepredvidljivem letu 2020. 

Tudi na organizacijskem področju BF uvajamo spremembe. Veliko aktivnosti je povezanih z vstopom v APIS sistem. Sprejeli smo nova Pravila BF in Pravilnik o evidentiranju delovnega časa. Vstopoma v novo obdobje BF.

Rada bi se zahvalila vsem, ki ste meni osebno in vodstvu BF dajali podporo, ki ste pokazali sočutnost in požrtvovalnost in niste odnehali, tudi takrat ne, ko je bilo najtežje.

Letošnjega običajnega novoletnega sprejema in druženja za zaposlene, za upokojence, za najboljše raziskovalce, za študente žal ne bo. Bomo pa poskušali to nadoknaditi v naslednjem letu 2021. Kljub vsemu z optimizmom zremo naprej, v novo leto 2021, ki nam prinaša pomembne izzive in dogodke. V 2021 želimo biti še boljši in še bolj povezani med seboj.

Naj zaključim z mislijo: “Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts.” (A. Einstein). 

 

Iz srca vam želim lepe božično-novoletne praznike, da s ponosom praznujete dan samostojnosti in enotnosti ter da zdravi vstopite v novo leto 2021!

  

Vaša dekanja,

prof. dr. Nataša Poklar Ulrih