ciljno raziskovalni projekt (CRP) Obvladovanje marmorirane smrdljivke (Halyomorpha halys) v Sloveniji

Prof. dr. Stanislav Trdan, vodja projekta, s Katedre za fitomedicino, kmetijsko tehniko, poljedelstvo, pašništvo in travništvo na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, je povedal: »Eden od glavnih ciljev projekta je preučiti bionomijo (način življenja in razvoja) marmorirane smrdljivke v naši državi, saj je to predpogoj za načrtovanje ukrepov za prebivalce v naseljih ter preprečevanje škode v kmetijski pridelavi. Cilji projekta so tudi preučiti različne kemične in nekemične metode zatiranja škodljivca ter poiskati optimalne kombinacije ukrepov za preprečevanje škode v kmetijski pridelavi. V projektu želimo preučiti zastopanost domorodnih ali splošno razširjenih jajčnih parazitoidov, saj jim pripisujemo zelo pomembno vlogo pri omejevanju gospodarskega pomena marmorirane smrdljivke v Sloveniji.« V projektni skupini bodo z  Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani sodelovali še doc. dr. Žiga Laznik, znan. sod. dr. Tanja Bohinc, Jaka Rupnik, doc. dr. Filip Vučajnk, doc. dr. Matej Vidrih in dr. Anita Solar.

CRP v vrednosti 210.000 EUR, ki bo izveden v sodelovanju s partnerji, KGZS – KGZ Nova Gorica in Maribor, UM – Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede, Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Kmetijskim inštitutom Slovenije in Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani, je financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (MKGP).

Dodatne info o CRP projektu V4-2002: prof. dr. Stanislav Trdan, E: