Teden_univerze_2020.png

Univerza v Ljubljani praznuje svoj jubilej 3. decembra, na dan, ko je v potekalo prvo predavanje v slovenskem jeziku. Najstarejša in največja univerza v Sloveniji svoj jubilej praznuje z organizacijo različnih dogodkov, s katerimi se spomni na najbolj zaslužne v preteklem letu, tako na področju pedagoškega in raziskovalnega dela, sodelovanja za gospodarstvom in ustvarjanja novih tržnih priložnosti ter na drugih področjih. Organizacijo dogodkov, ki so združeni v Tednu Univerze, pa je v letu 2020 spremenila epidemija covid-19. Univerza v Ljubljani je za predstavitev najodličnejših raziskovalnih dosežkov, prejemnic in prejemnikov častnih nazivov, plaket, nagrad in priznanj pripravila posebno spletno stran (na povezavi)z nagovorom prof. dr. Igorja Papiča, rektorja Univerze v Ljubljani (na povezavi). S prejetimi priznanji, listinami, nagradami, plaketami in nazivi Biotehniška fakulteta ponovno dokazuje, da je pomembna članica Univerze v Ljubljani.

Najodličnejši raziskovalni dosežki leta 2020
Med desetimi najodličnejšimi raziskovalnimi dosežki je tudi raziskovalni dosežek interdisciplinarne skupine raziskovalcev Biotehniške fakultete, Fakultete za elektrotehniko, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani ter Instituta Jožef Stefan (izr. prof. dr. Boštjan Murovec, mladi raziskovalec Leon Deutsch, prof. dr. Blaž Stres), ki je z razvojem informacijske platforme MAGO postavila pomemben mejnik pri produkciji in masovni evolucijski analizi genomov mikrobov.

Plaketa Pro Universitate labacensi
Plaketo Pro Universitate labacensi je prejel Tomaž Jevšnik, diplomant Biotehniške fakultete, ki je že v času študija gojil grandiozno zamisel gojenja in mednarodnega trženja orhidej ter jo po končanem študiju tudi uresničil. Tomaž Jevšnik je kot tehnični direktor podjetja Ocean Orchids iz Dobrovnika ves čas ostal v strokovnem, raziskovalnem, pedagoškem in finančnem stiku z Oddelkom za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Plaketo Pro Universitate labacensi je prejel za dragoceno sodelovanje, ki prispeva h kakovostnemu študiju agronomije in biotehnologije.

Zlata plaketa Univerze v Ljubljani
Zlato plaketo Univerze v Ljubljani so v letu 2020 prejele prof. dr. Katarina Čufar, prof. dr. Nina Gunde Cimerman in prof. dr. Irena Rogelj.
Prof. dr. Katarina Čufar je prejela Zlato plaketo za svoje pedagoško in raziskovalno delo, v Slovenij in mednarodnem prostoru.
Prof. dr. Nina Gunde Cimerman je prejela Zlato plaketo Univerze v Ljubljani za pedagoško delo in pionirsko raziskovalanje na področju ekstremofilnih gliv.
Prof. dr. Irena Rogelj je prejela Zlato plaketo Univerze v Ljubljani za svoje pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na področju mlekarstva in funkcionalnih živil.

Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani
Naziv zaslužni profesor Univerze v Ljubljani so v letu 2020 prejeli trije upokojeni profesorji Univerze v Ljubljani prof. dr. Borut Bohanec, prof. dr. Peter Raspor in prof. dr. dr. h.c. Nikolaj Torelli.
Prof. dr. Borut Bohanec je naziv zaslužni profesor Univerze v Ljubljani za svoje pedagoško in raziskovalno delo ter delovanje na različnih vodstvenih funkcijah fakultete.
Prof. dr. Peter Raspor je naziv zaslužni profesor Univerze v Ljubljani prejel za delo v mednarodnem prostoru ter za razvoj študijev biotehnologije in mikrobiologije v Sloveniji, tako na pedagoškem kot na raziskovalnem področju.
Prof. dr. dr. h.c. Nikolaj Torelli je naziv zaslužni profesor Univerze v Ljubljani prejel za razvoj področja lesarstva, drevesne fiziologije, arboristike in gozdarstva v Sloveniji ter za delo v mednarodnem prostoru.

Priznanje za posebne dosežke študentk in študentov
V letu 2020 so Priznanje za posebne dosežke študentk in študentov prejeli trije študenti Biotehniške fakultete, Maj Hrovat, Luka Sinček in Martina Podgoršek.
Maj Hrovat, študent biotehnologije, in Luka Sinček, študent mikrobiologije, sta priznanje za posebne dosežke študentk in študentov prejela za razvoj novih podjetniških idej ter inovativnih in zdravih izdelkov s poudarkom na varovanju okolja.
Martina Podgoršek je priznanje za posebne dosežke študentk in študentov prejela za obštudijsko udejstvovanje in za aktivno predstavljanje študentov v organih fakultete in univerze.

Prešernova nagrada za študentke
Prešernove nagrada za študente Univerze v Ljubljani je z Biotehniške fakultete prejela študentka Tajda Klobučar za rezultate magistrske naloge z naslovom Karakterizacija napak v genomskem vtisnjenju med reprogramiranjem mišjih celic (mentor doc. dr. Jernej Ogorevc, somentor dr. Simão José Teixeira da Rocha).

Priznanje strokovnim sodelavcem
V letu 2020 sta priznanje Strokovnim sodelavcem Univerze v Ljubljani prejela dva strokovna sodelavca fakultete, Matej Jeraša in Matej Šergan.
Matej Jeraša je priznanje strokovnim sodelavcem prejel za 20 letih dela na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete.
Matej Šergan je priznanje strokovnim sodelavcem prejel za tehnično podporo pri pedagoških procesih in na Oddelku za živilstvo.