Posvet_o_uresnicevanju_ciljev_ohranjanja_narave_v_okviru_Skupne_kmetijske_politike_po_letu_2020

Namen dogodka, ki poteka v okviru pobude znanstvenikov za izboljšanje uspešnosti SKP na področju ohranjanja narave (10.1002/pan3.10080), je bil omogočiti strokovno razpravo o načinih za izboljšanje učinkovitosti instrumentov SKP, namenjenih ohranjanju narave. Na posvetu so sodelovale raziskovalne in druge institucije, ki so predstavile rezultate svojih raziskav in predloge ukrepov za spodbujanje nadstandardnih kmetijskih praks, ki lahko prispevajo k izboljšanju stanja biotske pestrosti v Sloveniji. Dogodek sta organizirali in moderirali Tanja Šumrada in Ilona Rac.

V nadaljevanju so objavljene povezave do prosojnic in video posnetkov posameznih predstavitev in razprave udeležencev.

Uvodni pozdrav, Tanja Šumrada (BF UL)

Predlog prenove ukrepov za ohranjanje biotske pestrosti travišč, dr. Tatjana Čelik (ZRC SAZU), (PDF, video posnetek)

Rezultatska shema za ohranjanje vrstno bogatih travnikov »Pisan travnik«, prof. dr. Mitja Kaligarič (FNM UM), (PDF, video posnetek)

Rezultatska shema za ohranjanje suhih travišč (HT 6210 in HT 6230) na območjih Natura 2000 v vzhodni Sloveniji, dr. Nika Debeljak (ZRSVN), (PDF, video posnetek)

Rezultatsko usmerjeni ukrepi za izboljšanje gnezditvene uspešnosti ptic na njivah, Katarina Denac (DOPPS), (PDF, video posnetek)

Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR (Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov), Nastja Kosor (ZRSVN), (PDF, video posnetek)

Neproizvodne naložbe za obnovo in ohranjanje krajinskih značilnosti, Mojca Podletnik (JZ Krajinski park Goričko), (PDF, video posnetek)

Uvedba samostojnega in prostovoljnega ukrepa »Ohranitveno kmetijstvo«, doc. dr. Rok Mihelič (BF UL), (PDF, video posnetek)

Sklepi, Tanja Šumrada (BF UL), (video posnetek)

Izvedba dogodka je deloma potekala v okviru Ciljnega raziskovalnega projekta V4-2019 Trajnostni modeli kmetovanja na območjih Natura 2000, ki ga sofinancirata Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).