Na_35_tradicionalnem_posvetu_javne_službe

Na 35. tradicionalnem posvetu javne službe kmetijskega svetovanja je bilo predstavljenih 32 EIP projektov. Predstavljeni so bili vsi EIP projektov pri katerih je Biotehniška fakulteta vodilni partner in sicer v tematski skupini Povečanje produktivnosti in konkurenčnosti kmetijske proizvodnje so bili predstavljeni Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode (PRO-PRIDELAVA)_EIP2020, Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti_EIP2020, BONITA, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji - od pridelave do trženja_EIP2020 in Uvedba nacionalnega genomskega obračuna plemenskih vrednosti s komb. ref. populacijo za slovensko rjavo in črno-belo pasmo govedi_EIP2020. V tematski skupini Digitalizacija in prilaganje podnebnim premembam je bil predstavljen projekt Digitalizacija kmetijskih gospodarstev za načrtovanje gospodarjenja z gozdovi (DIGIGOZD)_EIP2020. V tematskem sklopu Učinkovitejša raba (naravnih) virov pa projekta Kroženje hranil, organske snovi, procesov in informacij v kmetijstvu (primer govedorejske kmetije)_EIP2020 in Travniški sadovnjaki avtohtonih in tradicionalnih slovenskih sort kot podpora biotske pestrosti_EIP2020.

Na 35. tradicionalnem posvetu javne službe kmetijskega svetovanja je bilo predstavljenih tudi devet EIP projektov v katerih je Biotehniška fakulteta partner in sicer v tematski skupini Povečanje produktivnosti in konkurenčnosti kmetijske proizvodnje sta bila predstavljena projekta Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti_EIP2020 in Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk_EIP2020. V tematski skupini Digitalizacija in prilaganje podnebnim premembam so bili predstavljeni projekti Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč-GREKO_EIP2020, DEBLO++_EIP2020, Razvoj sodobnih analitičnih sistemov v podporo svetovanju na kmetijah-FARM MANAGER_EIP2020 in Digitalizacija namakanja zelenjave_EIP2020. V tematskem sklopu Učinkovitejša raba (naravnih) virov so bili predstavljeni naslednji projekti Travinje++ izboljšanje trajnega in sejanega travinja_EIP2020, Zrnate stročnice-pridelava, predelava in uporaba_EIP2020 in Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode-EIP Vode_EIP2020.

Na Biotehniški fakulteti pa poteka še šest EIP projektov in sicer Sledljivost porekla pri pasmi kraškopoljskih prašič; Inovativne prakse in proizvodi sonaravnega pridelovanja na malih kmetijah / BIOMALE /EKOMALE; Vpeljava odbire plemenskih živali na podlagi kakovosti mesa pri pasmi krškopoljskih prašič; Kontrolirano krmiljenje koruzne silaže v obrokih govedi; DI-Gozd (Digitalna inventarizacija gozda) in Gozdni rob - Razvoj večnamenskega gospodarjenja z gozdovi: funkcije gozda, ekosistemske storitve in prednostna področja.

 

Posnetek predstavitev si v prvi tematski skupini: Povečanje produktivnosti in konkurenčnosti kmetijske proizvodnje si lahko ogledate na povezavi, predstavitve drugi tematski skupini: Digitalizacija in prilagajanje podnebnim spremembam na povezavi in predstavitve v tretji tematski skupini: Učinkovitejša raba (naravnih) virov na povezavi.

 

Program posveta najdete na povezavi.

Posvet si je možno ogledati prek Youtube kanala na povezavi.