Mikrobiologija se tesno povezuje z drugimi vedami, nujnimi za pridobivanje, kontrolo kakovosti in analize raznovrstnih podatkov. MAGO združuje vse stopnje sestavljanja genomov čistih kultur (bakterije, arheje, glive, protozoji), genomov pomnoženih iz posamičnih celic ter rekonstrukcijo genomov iz obsežnih metagenomskih in metatranskriptomskih podatkov, vključno z virusi in plazmidi.

V MAGO združena množica programov omogoča njihovo uporabo na superračunalnikih (HPC) za analize velikih setov podatkov kot tudi za učenje (molekularna evolucija).

V prispevku so avtorji s pomočjo računalniškega okvirja MAGO analizirali evolucijske odnose med zaporedji funkcionalnih genov znotraj pridobljenih genomov ter njihovo kvantitativno zastopanost v vzorcih povezali z genomskimi in okoljskimi podatki v kvantitativni model ter tako bolje razumeli, kako biosistemi delujejo.

Vsi avtorji znanstvenega dosežka »MAGO – računalniški okvir za visoko kakovostno produkcijo in masovno evolucijsko analizo genomov sestavljenih iz metagenomskih podatkov« so izr. prof. dr. Boštjan Murovec, mag. mikrobiol. Leon Deutsch in izr. prof. dr. Blaž Stres.

2. BFestival 2020: Predstavitev znanstvenih dosežkov strok v letu 2019 je potekal preko spleta konec septembra 2020. Prisotne so nagovorili prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, prodekanja za znanstvenoraziskovalno delo, in v imenu slavnostne govornice prof. dr. Jasna Štrus, prof. dr. Mihael Jožef Toman, prodekan za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. BFestival 2020 je povezovala Maja Ratej.

 

Posnetek dogodka je na objavljen na YouTube kanalu Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljan na povezavi