csm_graphical_abstract_biologija_3fd1a5bb4d.gif

 

Znanstveni dosežek je predstavila Anastasija Panevska s Katedre za biokemijo Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Sodobno kmetijstvo je soočeno z resnimi težavami, kot so pojavljanje rezistence na pesticide, ostanki kemičnih pesticidov v hrani in krmi, okoljska problematika in rast človeške populacije. Zato so raziskovalci Biotehniške fakultete in Kmetijskega Inštituta Slovenije iskali alternativne, okolju in človeku prijazne biopesticide na osnovi proteinov, ki jih proizvajajo glive rodu Pleurotus (ostrigarji).

V raziskavi so dokazali sposobnost zgoraj omenjenih proteinov, da (1) se vežejo na membranski sfingolipid, specifičen za žuželke, (2) v umetnih in naravnih membranah, ki vsebujejo tarčni lipid, tvorijo transmembranske pore in (3) delujejo selektivno toksično proti ličinkam in odraslim osebkom koruznega in koloradskega hrošča.

Rezultati so zaščiteni z mednarodno patentno prijavo (PCT/EP2017/074877).

Vsi avtorji znanstvenega dosežka »Proteinski kompleksi iz glivnega rodu Pleurotus kot novi biopesticidi za zatiranje koloradskega in koruznega hrošča« so: Anastasija Panevska, dr. Vesna Hodnik, doc. dr. Matej Skočaj, dr. Maruša Novak, mag. Špela Modic, Ivana Pavlic, Sara Podržaj, Miki Zarić, dr. Nataša Resnik, prof. dr. Peter Maček, prof. dr. Peter Veranič, dr. Jaka Razinger, prof. dr. Kristina Sepčič.

2. BFestival 2020: Predstavitev znanstvenih dosežkov strok v letu 2019 je potekal v sredo, 30. septembra 2020, v sejni sobi dekanata na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Prisotne sta nagovorila prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, prodekanja za znanstvenoraziskovalno delo, in v imenu slavnostne govornice prof. dr. Jasna Štrus, mednarodno priznane raziskovalke, zaslužne profesorice za zoologijo in biologijo celice na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Mihael J. Toman, prodekan za področje biologije. BFestival 2020 se je zaključil z obljubo, da bo ponovno organiziran prihodnje leto.