csm_oddelki_lesarstvo_889ea2bce0.gif

Slika: Nanocelulozni hidrogel pridobljen z zamreževanjem nanofibrilirane celuloze z jodiranimi alkani ter njegova kemijska in mikroskopska struktura (Avtor fotografije: Jaka Levanič)

Znanstveni dosežek je predstavil Jaka Levanič s Katedre za kemijo lesa in drugih lignoceluloznih materialov Oddelka za lesarstvo: »Zasnovali smo hidrogel na osnovi celuloznih nanofibril, ki smo jih z jodiranimi alkani zamrežili v 3D, stabilen in nanostrukturiran material s sposobnostjo zadrževanja velikih količin vode oz. drugih bioloških kapljevin.«

Glavni poudarek raziskave je bil v zasnovi kovalentno premreženega nanoceluloznega hidrogela, ki bi mu lahko prilagajali mehanske lastnosti glede na končno aplikacijo. Zaradi okoljskih izzivov se vse bolj uveljavlja strategija nadomeščanja materialov, ki temeljijo na fosilnih surovinskih virih, z materiali naravnega izvora z nizkim ali ničelnim ogljičnim odtisom.Avtorji znanstvenega dosežka »

Priprava stabilnih nanoceluloznih gelov z zamreževanjem površinsko nabitih celuloznih nanofibril z di- in trijodoalkani« so Jaka Levanič, dr. Martin Gericke, prof. dr. Thomas Heinze, izr. prof. Ida Poljanšek in prof. dr. Primož Oven.

2. BFestival 2020: Predstavitev znanstvenih dosežkov strok v letu 2019 je potekal v sredo, 30. septembra 2020, v sejni sobi dekanata na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Prisotne sta nagovorila prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, prodekanja za znanstvenoraziskovalno delo, in v imenu slavnostne govornice prof. dr. Jasna Štrus, mednarodno priznane raziskovalke, zaslužne profesorice za zoologijo in biologijo celice na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Mihael J. Toman, prodekan za področje biologije. BFestival 2020 se je zaključil z obljubo, da bo ponovno organiziran prihodnje leto.