Torek, 5. januar 2021, ob 14.00, zagovor na daljavo

Kandidatka: Marija Bric
Naslov magistrskega dela (2. stopnja): Vpliv križanja na proizvodne lastnosti krav molznic v Sloveniji

Člani komisije: doc. dr. Jernej Ogorevc, predsednik; izr. prof. dr. Marija Klopčič, mentorica; doc. dr. Silvester Žgur, recenzent