spot.png

Glavni cilj projekta je raziskovanje in razumevanje novih oblik kulturnega turizma, ki so se začele pojavljati v 21. stoletju in ki poudarjajo ohranjanje lokalnih kulturnih vrednot in identitete. V projektu bodo na osnovi sodobnih digitalnih tehnologij, statističnih ter prostorskih podatkov oblikovali inovativno orodje – SPOT-IT, ki bo omogočilo identifikacijo različnih oblik kulturnega turizma ter ovrednotenje možnosti za nadaljnji razvoj turizma. To je pomembno še zlasti v manj razvitih podeželskih območjih in v spremenjenih družbenih in gospodarskih razmerah, ki jih je prinesla pandemija. Projekt se izvaja v 14 evropskih pilotnih območjih, tri od njih – Ljubljana, Barcelona in Nitra - so mestna območja, in v enem pilotnem območju v Izraelu. V prvem letu projekta je bilo izvedeno uvodno srečanje projektnih partnerjev, opravljeno je bilo terensko anketiranje turistov, prebivalcev in turističnih ponudnikov Ljubljane ter nabor kvalitativnih in kvantitativnih podatkov, ki ponazarjajo infrastrukturo in ponudbo kulturnega turizma v Ljubljani.

Ob začetku novega leta, vas vabimo k prebiranju SPOT novičnika (na voljo v angleškem jeziku).

Več o projektu pa si lahko preberete na SPOT spletni strani.