Ogolen gopzd po velikih ujmah zahteva bolj učinkovito presojo sanacij kot v preteklih desetletjih

Prof. dr. Jurij Diaci, vodja projekta, s Katedre za gojenje gozdov na Oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, je povedal: »Ujme zadnjih desetletij so pokazale, da bo zagotavljanje trajnega gozdnega pokrova in z njim povezanih okoljskih storitev težje kot je bilo v preteklosti. S projektom bomo prispevali k bolj učinkovitim presojam sanacij ujm, razvili alternativne načine umetne obnove in razvili nove načine usmerjanja sukcesijskega razvoja vegetacije z nego gozda. V sklopu projekta obravnavamo tudi učinkovitost obstoječega sistema sofinanciranja obnove in nege gozda, ga primerjamo z rešitvami srednjeevropskih držav in razvijamo predloge za dopolnitve predpisov.«

CRP_2025_Diaci_Naravna obnova in nega gozdov

V projektni skupini CRP sodelujejo še prof. dr. Robert Brus, doc. dr. Milan Šinko, doc. dr. Dušan Roženbergar, doc. dr. Thomas A. Nagel, doc. dr. Kristjan Jarni, doc. dr. Andrej Rozman, dr. Gal Fidej in Tomaž Adamič z Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in doc. dr. Matjaž Čater z Gozdarskega inštituta Slovenije. CRP je financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (MKGP) v skupni vrednosti 120.000 EUR.

Dodatne informacije o CRP projektu V4-2025: prof. dr. Jurij Diaci, E: