Na podlagi dopisa MIZŠ z dne 13. 1. 2021 se Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja podaljšuje do vključno 22. januarja 2021.

  • Do nadaljnjega se prepoved zbiranja nanaša tudi na opravljanje izpitov
  • Študentsko bivanje se tudi vnaprej ureja kot doslej, pri čemer opravljanje študentskega dela ni prepoznana izjema. Prav tako je usahnila pravica do uveljavljanja izjeme študentom tujcem, ki so se lahko varno vrnili na naslove stalnih prebivališč zunaj Slovenije.

Z morebitnimi napovedanimi spremembami v skladu z vladnim načrtom sproščanja ukrepov ob pojenjanju pandemije COVID-19 (t.i. semafor) v tednu od 25. januarja 2021, ki že predvideva možnost izvedbe vaj v rdeči fazi, boste seznanjeni sredi prihodnjega tedna, ko bo Vlada RS sprejela odločitev glede na gibanje in dinamiko okužb in obolenj.

Lep pozdrav,

prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, dekanja UL BF