Atlantska ribogojniška potočna postrv_AS
Fotografija atlantske ribogojniške potočne postrvi (avtor: dr. Aleš Snoj)

Neustrezno upravljanje s potočno postrvjo se kaže predvsem v uporabi domesticirane ribogojniške atlantske linije, ki so jo ribiške družine nekaj desetletij vlagale v odprte vode (poribljavanje), kjer se je le-ta križala z avtohtonimi osebki. Pri pripravi strategije upravljanja s potočno postrvjo bo treba tako najprej določiti stopnjo genetske čistosti in sorodnosti populacij. Sledilo bo določanje upravljavskih enot ter določanje pravil vzreje potočne postrvi v ribogojnicah in gojitvenih potokih.

Avtohtona slovenska potočna postrv_Peter Valič
Avtohtona slovenska potočna postrv (avtor: Peter Valič)

Pri opredelitvi upravljavskih območij in upravljavskih enot bo treba upoštevati tudi spremenjene razmere v naravi zaradi degradacije habitatov in podnebnih sprememb ter vire, s katerimi razpolagajo upravljavci ribiškega upravljanja.

Za dolgoročno uspešnost implementacije strategije upravljanja s potočno postrvjo v Sloveniji je v projektu predvideno tudi oblikovanje načrta za vzpostavitev sistema stalnega preverjanja genetskega materiala, ki se uporablja pri vzreji potočne postrvi.

križanec_AS
Križanec med atlantsko in avtohtono slovensko potočno postrvijo (avtor: dr. Aleš Snoj)

Strategija upravljanja bo vpeljevala tudi nove pristope, ki bodo po eni strani omogočali bolj trajnostno rabo naravnega vira, po drugi strani pa bo v pomoč izvajalcem ribiškega upravljanja

Partner v CRP projektu z naslovom Izdelava strategije upravljanja s potočno postrvjo v Sloveniji je poleg Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani tudi Zavod za ribištvo Slovenije, v projekt pa bodo vključene ribiške družine, ki upravljajo s potočno postrvjo in ribogojce ter strokovne inštitucije, ki se ukvarjajo z varovanjem vrst in habitatov.

CRP z naslovom Izdelava strategije upravljanja s potočno postrvjo v Sloveniji, ki ga sofinancirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, bo potekal 24 mesecev

Vodja raziskovalnega projekta:
dr. Aleš Snoj, Biotehniška fakulteta Univerza v Ljubljani, E: T: 01 320 3912

Kontaktna oseba:
dr. Daša Zabric, Zavod za ribištvo Slovenije, E: G: 031 612 768