Hrana_ni_odpadek_LOGO_FINAL-02

Dr. Ilja Gasan Osojnik Črnivec, vodja projekta, s Katedre za biokemijo in kemijo živil na Oddelku za živilstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, je o projektu povedal: »Rezultati projekta bodo na podlagi pregleda stanja v Sloveniji in EU ter na podlagi obstoječih aktivnosti, priporočil in dobrih praks namenjeni podpori za oblikovanje ukrepov v Sloveniji za preprečevanje in zmanjševanje viškov hrane ter uporabo odpadne hrane. Zaradi letošnjih razmer načrtujemo prilagoditve pri izvajanju projekta predvsem pri izvedbi projektnih dogodkov na daljavo ter pri preučevanju načinov za odziv na podobne izredne razmere na področju samega sistema ravnanja z viški hrane in odpadno hrano

V projektni skupini bodo z Oddelka za živilstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani sodelovali še asis. dr. Blaž Ferjančič in doc. dr. Mojca Korošec oba s Katedre za tehnologijo mesa in vrednotenje živil ter prof. dr. Nataša Poklar Ulrih in asis. Luka Šturm oba s Katedre za biokemijo in kemijo živil, z Oddelka za zootehniko, pa s Katedre za agrarno ekonomiko, politiko in pravo izr. prof. dr. Luka Juvančič, asis. dr. Tina Kocjančič in asis. Ilona Rac

CRP projekt V4-2011 »Hrana ni odpadek: preprečevanje, zmanjševanje in uporaba odpadne hrane«, v vrednosti 80.000 EUR, bo izveden skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije, Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij. Izvedbo projekta financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (MKGP).