16:00    BABIĆ Tibor (uni I.)
The advantages and disadvantages of using GPS camera collars to study brown bear behaviour in Slovenia

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Robert Brus
Mentor magistrskega dela:    prof. dr. Klemen Jerina
Recenzent magistrskega dela:    doc. dr. Miha Krofel

Zagovor bo potekal prek spletne povezave: https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/robert.brus