8:15    TUREL Miha (vsš I.)
Prebiralne pregrade na hudournikih v Sloveniji

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Robert Brus
Mentor magistrskega dela:    doc. dr. Milan Kobal
Recenzent magistrskega dela:    prof. dr. Igor Potočnik

9:00    OŠTIR Rok (vsš I.)
Dinamika razvoja mladovja v sestojnih vrzelih gospodarskih jelovo-bukovih gozdov na območju Kočevskega Roga
Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Robert Brus
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Dušan Roženbergar
Recenzent diplomskega dela:    prof. dr. Jurij Diaci

9:45    BRATKIČ Rok (vsš I.)
Dinamika vrzeli v bukovih drogovnjakih po redčenju s strojno sečnjo

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Robert Brus
Mentor magistrskega dela:    izr. prof. dr. David Hladnik
Recenzent magistrskega dela:    prof. dr. Jurij Diaci

10:30    LENKIČ Nejc (vsš I.)
Subspontano pojavljanje pavlovnije (Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.) v Breginjskem kotu
Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Klemen Jerina
Mentor diplomskega dela:    prof. dr. Robert Brus
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Kristjan Jarni

Vsi zagovori bodo potekali prek spletne povezave: https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/robert.brus