Skupaj vsi dosežki

Po uvodnem pozdravu izr. prof. dr. Klemna Potočnika, prodekana za področje zootehnike, je sledil nagovor predstavnikov organizatorja. Dogodek je vodil asist. dr. Primož Treven , ki je uvodoma povedal: »Na drugem dogodku »Rodica ima talent« nam bodo svoj način razmišljanja in pogled na iskanje rešitev predstavili doktorski in podoktorski študenti Oddelka za zootehniko. Področja, ki so jih izbrali in nam jih bodo danes predstavili bogatijo zakladnico znanja Oddelka za zootehniko in seveda Biotehniške fakultete

Najprej je svoje delo v prispevku z naslovom »Zvezno in objektivno določanje 3D strukture mikrobnega okolja za 'omske analize humanega prebavnega trakta: minimalna prebodna sila (MPS)« predstavil Leon Deutsch. Leon Deutsch je mladi raziskovalec na Katedri za mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo in je prispevek pripravil v soavtorstvu s prof. dr. Blažem Stresom. 

0Z0C0566

Sledila je predstavitev Zale Brajnik, ki je svoje delo povzela v prispevku z naslovom »Kandidatni geni za odpornost proti mastitisu«. Zala Brajnik je mlada raziskovalka Katedri za genetiko, animalno biotehnologijo in imunologijo in je prispevek pripravila v soavtorstvu doc. dr. Jernejem Ogorevcem.

Nato je svoje delo v prispevku z naslovom »The impact of two-step nurse sow system on pig production efficiency in the lactation and weaner stage« predstavil doktorski študent Dong Chen. Doktorski študent Dong Chen raziskuje na Katedri za znanosti o rejah živali in je prispevek pripravil v soavtorstvu z doc. dr. Dušanko Jordan in doc. dr. Špelo Malovrh. 

Svoje delo je v prispevku z naslovom »Vloga inhibicijske kontrole pri agresivnem obnašanju psov« predstavila tudi doktorska študentka Elena Gobo. Doktorska študentka Elena Gobo raziskuje na Katedri za znanosti o rejah živali in je prispevek pripravila skupaj z doc. dr. Manjo Zupan Šemrov. 

Nato je v prispevku z naslovom »Vpliv hitrosti rasti in zorenja na rezno trdoto mesa bikov lisaste pasme« svoje delo predstavil podoktorski študent asist. dr. Jakob Leskovec.  Asist. Jakob Leskovec raziskuje na Katedri za znanosti o rejah živali in je prispevek pripravil v soavtorstvu z asist. Mojco Voljč, prof. dr. Markom Čeponom in doc. dr. Silvestrom Žgurom. 

Mikec­_Rodica ima talent01

Sledila je predstavitev Špele Mikec, ki je svoje delo povzela v prispevku z naslovom »Genetske variante družine genov s hipoksijo induciranega faktorja alfa (HIFA) pri debeli in vitki selekcijski mišji liniji«. Špela Mikec je mlada raziskovalka na Katedri za genetiko, animalno biotehnologijo in imunologijo Oddelka za zootehniko. Soavtorji prispevka so še  prof. Nikolas Morton, prof. dr. Simon Hrovat in prof. dr. Tanja Kunej.

Po odmoru se je naprej predstavila Manca Pečjak, ki je svoje delo povzela v prispevku z naslovom »Vpliv dodatka antioksidantov na oksidativno stabilnost mesa pitovnih piščancev v pogojih vročinskega stresa«. Manca Pečjak je mlada raziskovalka na Katedri za prehrano Oddelka za zootehniko. Prispevek je pripravila skupaj z asist. dr. Jakobom Leskovcem, doc. dr. Alenko Levart, prof. dr. Janezom Salobirjem in izr. prof. dr. Vido Rezar. 

Nato je svoje delo v prispevku z naslovom »Mikrobno recikliranje odpadne ovčje volne« predstavil Blaž Petek. Blaž Petek je mladi raziskovalec na Katedri za mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo in je prispevek pripravil v soavtorstvu z asist. Mašo Zorec, doc. dr. Mašo Vodovnik, asist. Polono Zalar, prof. dr. Romano Marinšek Logar.

Sledila je predstavitev Neže Pogorevc, ki je svoje delo predstavila v prispevku z naslovom »Analiza variabilnosti mitohondrijske DNA pri drežniški kozi«. Neža Pogorevc je mlada raziskovalka na Katedri za genetiko, animalno biotehnologijo in imunologijo in je prispevek pripravila skupaj z doc. dr. Mojco Simčič, Ivicem Medugorcem, prof. dr. Simonom Horvatom.

Svoje delo je v prispevku z naslovom »Bakterije, namerno vnesene v agroživilsko verigo, kot potencialni rezervoar genov za odpornost proti antibiotikom« predstavila mlada raziskovalka Vita Rozman. Vita Rozman je mlada raziskovalka, ki raziskuje na Katedri za mlekarstvo, je prispevek pripravila skupaj z doc. dr. Tomažem Accettom, asist. dr. Petro Mohar Lorbeg, znan. svet. dr. Bojano Bogovič Matijašić.

Nato je svoje delo v prispevku z naslovom »Sprejemljivost rezultatskih shem za ohranjanje suhih travišč med kmeti na območju Haloz in Krasa« predstavila Tanja Šumrada. Tanja Šumrada je mlada raziskovalka na Katedri za agrarno ekonomiko, politiko in pravo in je prispevek pripravila skupaj s prof. dr. Emilom Erjavcem.

Sledila je zadnja predstavitev, predstavitev Anite Ule, ki je svoje delo povzela v prispevku z naslovom »Strategije uvedbe genomske selekcije pri slovenski populaciji holštajn-frizijskega goveda«. Anita Ule je mlada raziskovalka na Katedri za znanosti o rejah živali in je prispevek pripravila skupaj z izr. prof. dr. Gregorjem Gorjancem in prof. dr. Marijo Klopčič.

Po končanih predstavitvi se je sestala komisija v sestavi izr. prof. dr. Aleš Kuhar, izr. prof. dr. Tatjana Pirman in prof. dr. Gorazd Avguštin ter izbirala med izredno dobrimi in zanimivimi predstavitvami. Predsednik komisije izr. prof. dr. Aleš Kuhar je povedal: »Mladi raziskovalci, doktorski študenti in podoktorski študentje nas vsako leto presenetijo s predstavitvami, odpirajo nove izzive in nam ponujajo drugačen način razmišljanja

Rozman

Komisija je za najboljšo predstavitev izbrala predstavitev Vite Rozman, mlade raziskovalke s Katedre za mlekarstvo, kot drugo najboljšo je izbrala Špelo Mikec in kot tretjo Zalo Brajnik, obe sta mladi raziskovalki s Katedre za genetiko, animalno biotehnologijo in imunologijo. Nagrajenke so prejele nagrade, sredstva za raziskovalno delo.

3. srečanje doktorskih in podoktorskih študentov Oddelka za zootehniko »Rodica ima talent« bo potekalo aprila 2022.