Za položaj rektorja Univerze v Ljubljani so se potegovali štirje kandidati. Volitve so potekale na vseh 26 članicah in rektoratu Univerze v Ljubljani hkrati. Zaradi epidemioloških razmer so bile izvedene elektronsko, z uporabo sistema SimplyVoting

Volitev se je udeležilo 18,4 odstotka volilnih upravičenk in upravičencev. Glede na tri volilne skupine je bila s 63,3 odstotki najvišja udeležba v skupini visokošolski učitelji/učiteljice, znanstveni delavci/delavke, visokošolski in raziskovalni sodelavci/sodelavke. Sledi skupina strokovno-administrativni in tehnični delavci/delavke s 50,3 odstotki in skupina študentk in študentov z 12,2 odstotka. Skupine imajo različne uteži pri seštevanju glasov, in sicer v razmerju 60/20/20.

Upoštevajoč uteži je prof. dr. Igor Papič prejel 35,5 odstotkov glasov, prof. dr. Gregor Majdič 29,7 odstotkov glasov, prof. dr. Anton Ramšak 26 odstotkov glasov in prof. dr. Igor Lukšič 8,8 odstotkov glasov. V drugi krog sta se uvrstila prof. dr. Igor Papič in prof. dr. Gregor Majdič.

 

Programi kandidatov za rektorja Univerze v Ljubljani za mandatno obdobje 2021–2025

Prof. dr. Gregor Majdič (predlog z UL VF)

Prof. dr. Igor Papič (predlog z UL FE in UL FKKT)