KARIERNI_DNEVI

 

V prvem delu interaktivne delavnice je Nika Močnik, s podjetja Eventnike, študentom, prihodnjim iskalcem zaposlitve, predstavila najpomembnejša pravila in trike komuniciranja preko videokonferenčnih sistemov (Zoom, Webex, MS Teams ipd.). Govornica je opozorila, da se je potrebno za virtualni razgovori ravno tako pripraviti kot za razgovor v živo: »Pridobite čim več podatkov o podjetju v katerem želite delati in si odgovorite na vprašanje, zakaj za delo potrebujejo ravno vas.« Izpostavila je, da se je za virtualni razgovor potrebno urediti od glave do peta, ne samo do pasu. Poleg vsebinskih posebnosti virtualnih razgovorov je opozorila tudi na posebne tehnične zahteve kot sta namestitev kamere in osvetlitev: »Kamera naj bo nameščena v višini oči - pomagate si lahko tudi s škatlo za čevlje. Pomembo je tudi, da vas sogovornik vidi, da ve s kom se pogovarja, zato preverite osvetlitev v prostoru in če je potrebno, zagotovite dodatno osvetlitev

 

Sledil je pogovor z Janezom Bojcem, dolgoletnim direktorjem podjetja Žito d. d. in dr. Tatjano Zagorc, direktorico Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS, ki sta predstavila svoj pogled na razvoj kmetijstva in živilstva v Sloveniji in širše. Še posebej sta izpostavila vlogo mladih kadrov v tem dinamičnem področju gospodarstva.
Dr. Tatjana Zagorc je mlade nagovorila z besedami: »Bodite odprti za priložnosti, ki se vam ponudijo. Naj vas nič ne zaustavi
Janez Bojc pa jih je spodbudil: »Želim si, da bi si študentje Biotehniške fakultete želeli poseči po vodilnih pozicijah v živilskem sektorju. Na tem področju jih potrebujemo več
Pogovor je moderiral prof. dr. Aleš Kuhar, vodja EIT Food hub Slovenija, ki je v zaključku povedal: »Pred nami, pred človeštvom, so številni izzivi. Zelo veliki so tudi na področju kmetijske pridelave, proizvodnje hrane in njene distribucije ter zauživanja. Ugotavljamo veliko potrebo po multidisciplinarnem pristopu pri reševanju teh izzivov. Torej, povezovanje obsežnega in kompleksnega naravoslovnega in tehnološkega znanja s področja kmetijstva, živilstva in prehrane, z znanji ter kompetencami podjetništva, trženja, obnašanja potrošnikov ter z zelo velikim številom drugih povezanih področji. Na vsakem od nas je, da  se v čim večji meri angažiramo in prispevamo k izboljšanju razmer. Naj je ta delavnica v organizaciji EIT food HUB-a Slovenije in Biotehniške fakultete en majhen prispevek, da boste na tej poti naši študentje še bolj uspešni

 

V klepetalnici in v anketi o zadovoljstvu so udeleženci zapisali, da je bila interaktivna delavnica priložnost za razmislek, spodbuda, da zmoremo več kot mislimo in da si odgovorimo na vprašanja, ki si jih moramo na svoji karierni poti zastavljati, da bomo uspešni in zadovoljni s svojim delom. Mnogi komentarji so bili zelo konkretni pridobljeno znanje mi bo koristilo pri oblikovanju svoje karierne poti ter pri spopadanju z izzivi, ki jih bom imela ob prvi zaposlitvi ter absorbirali smo izkušnje res kompetentnih ljudi. Najprej jih bo treba sicer procesirati, v teh besedah vidim veliko uporabnega, samo menim, da je gledanje 'mlajše' generacije malo specifično in zato bo tudi udejstvovanje tega takšno.

 

Interaktivna delavnica je potekala v organizaciji EIT food hub Slovenija in Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Več informacij o EIT Food na povezavi