Katarina Pišotek

študentka magistrskega študijskega program druge stopnje BIOTEHNOLOGIJA

bo v četrtek, 22. 4. 2021 ob 13:00 na platformi https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/mojca.narat

zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

 Vpliv optimizacije bioprocesa z dohranjevanjem celic CHO na kakovost produkta in donosnost.

Komisijo za zagovor sestavljajo:

Predsednica:  prof. dr. Polona Jamnik

Mentorica:      prof. dr. Mojca Narat                       

Recenzent:     prof. dr. Aleš Podgornik