Maja Urh

študentka magistrskega študijskega program druge stopnje BIOTEHNOLOGIJA

bo v četrtek, 22. 4. 2021 ob 14:00 na platformi: https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/mojca.narat zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Kvantitativno določanje vsebnosti prostih aminokislin v bioprocesni brozgi z avtomatsko derivatizacijo na visokotlačnem tekočinskem kromatografu.

Komisijo za zagovor sestavljajo:

Predsednica:  prof. dr. Mojca Narat

Mentorica:      prof. dr. Polona Jamnik   

Somentor:      dr. Tilen Vidmar                 

Recenzent:     izr. prof. dr. Tomaž Polak