Majdič (1)

V prvem krogu so se za rektorja Univerze v Ljubljani potegovali štirje kandidati, prof. dr. Igor Lukšič (predlog z UL FDV), prof. dr. Gregor Majdič (predlog z UL VF), prof. dr. Igor Papič (predlog z UL FE in UL FKKT), prof. dr. Anton Ramšak (predlog z UL FMF). 

Ker ni nobeden prejel več kot 50 odstotkov veljavnih glasov, sta se glede na število glasov v drugi krog uvrstila dr. Papič, ki je prejel 35,5 odstotkov glasov, in dr. Majdič, ki je prejel 29,7 odstotkov glasov.
Volitve so potekale na vseh 26 članicah in rektoratu Univerze v Ljubljani hkrati. Zaradi epidemioloških razmer so potekale elektronsko, z uporabo sistema SimplyVoting.
Volilno pravico je imelo 45.672 volivk in volivcev, svoj glas jih je oddalo 17 odstotkov (60,6 odstotkov v skupini visokošolski učitelji/učiteljice, znanstveni delavci/delavke, visokošolski in raziskovalni sodelavci/sodelavke; 49,4 odstotke v skupini strokovno-administrativni in tehnični delavci/delavke; 10,9 odstotkov v skupini študentke, študenti). Skupine imajo različne uteži pri seštevanju glasov, in sicer v razmerju 60/20/20.