Kristina Petrovič

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje PREHRANA

bo 4. 5. 2021 ob 11:00 uri zagovarjala magistrsko delo z naslovom:
Povezava med kislinsko obremenitvijo telesa s hrano in telesno sestavo pri bolnikih z odpovedjo ledvic

Zagovor bo potekal na povezavi:
https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/tanja.pajk