V Knjižnicah Biotehniške fakultete UL raziskujemo učinke epidemije covid-19, s tem povezanega študija in dela na daljavo na zagotavljanje in koriščenje knjižničnih storitev knjižnic BF. Namen raziskave je pridobiti celosten vpogled v delovanje knjižnic BF  in zadovoljstvo uporabnikov. Pridobljene rezultate bomo uporabili za izboljšave zagotavljanja knjižničnih storitev knjižnic BF.

Vaše sodelovanje je za raziskavo ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v uporabo in uporabnost  knjižničnih storitev na daljavo in načrtujemo delo v prihodnje. 

Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 12 minut.  Za sodelovanje se vam v naprej najlepše zahvaljujemo.

 

Povezava do ankete ZA ZAPOSLENE: https://www.1ka.si/a/299797 

Povezava do ankete ZA ŠTUDENTE: https://www.1ka.si/a/299769

 

mag. Simona Juvan, vodja Centralne biotehniške knjižnice in dr. Maja Peteh, vodja Gozdarske knjižnice