EIT je agencija Evropske unije, ki je bila ustanovljena za krepitev inovacijskega potenciala in aktivnosti evropskega gospodarstva in družbe. Agencija deluje na osmih vsebinskih področjih, ki so združene v t. i. »skupnostih znanja in inovacij« (angl. Knowledge and Innovation Communities – KICs). KIC Hrana (www.eitfood.euje ena od osmih skupnosti, ki naslavlja široko področje in aktualne vsebine povezane s konkurenčnostjo in inovacijami v agroživilskih oskrbnih verigah.

Slovenija na področju kmetijstva in živilstva sodi v skupino »skromnih in zmernih inovatorjev«, zato je bil za pospešitev aktivnosti na tem področju vzpostavljen nacionalni EIT Food Hub - Slovenija. Cilj vzpostavitve je spodbuditi podjetniško in inovacijsko aktivnost v agroživilstvu preko učinkovitejšega dostopa do številnih instrumentov in finančnih podpor, ki jih ponuja EIT FOOD skupnost. V okviru EIT FOOD HUB Slovenija bodo potekala številna usposabljanja in delavnice za študente, zagonska podjetja, raziskovalce ter zainteresirano javnost.

 

Nataša

Prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, dekanja Biotehniške fakultete fakulteti Univerze v Ljubljani, je v uvodu nagovorila novinarje: »Nekateri naši raziskovalci in pedagogi dosegajo odlične rezultate na številnih področjih agroživilstva. Koordiniramo in sodelujemo na številnih nacionalnih in Evropskih znanstvenoraziskovalnih projektih na področju agroživilstva. Naši raziskovalci so aktivni tudi v strokovnem delu in koordinirajo ter sodelujejo pri projektih CRP, EIP, na projektih pametne specializacije in drugih. Kljub temu opažamo, da na področju inovacij na področju kmetijstva in živilstva zaostajamo za povprečjem Evropske unije

 

EIT Food_vstopna_tocka

Prof. dr. Aleš Kuhar, strokovni vodja EIT Food Hub Slovenija in izredni profesor na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, je podal konstruktivno kritiko: »Potreben je lasten angažma vseh deležnikov v nacionalnem inovacijskem ekosistemu. Od znanstvenikov in raziskovalcev, zaposlenih v podjetjih in na kmetijah, do podjetniških inkubatorjev in drugih podpornih institucij ter ne nazadnje nosilcev političnega odločanja. Vsi skupaj se moramo zavedati, da se tako kompleksni sistemi ne vzpostavijo sami. Na pladnju jih nihče ne prinese. Slovenija zaostaja na področju agroživilskih inovacij na evropskem nivoju, zato je treba premakniti kolesje.« in dodaja »EIT Food ponuja številne instrumente in podporo za različne razvojne stopnje razvojnih in inovacijskih aktivnosti, in ponuja primerno podporo okolje za različne deležnike v verigah preskrbe s hrano. Na voljo so izobraževalni programi, štipendije, povezovanje z zagonskimi podjetji, vključitev v pospeševalnike in spodbude za javni dialog. EIT Food Hub Slovenija je stičišče in enkratna priložnost za mlade, študente, raziskovalce, predstavnike industrije in posameznike, ki imajo ideje ali rešitve na agroživilskem področju. Vabljeni so odprtih rok, da jih usmerimo v pravo smer

 

image001

»Poslanstvo Univerze v Ljubljani vidim tudi v tem, da pri ustvarjanju znanja sodelujemo z okoljem in tako dodatno prispevamo k družbenemu razvoju. Zato spodbujamo prenos znanja in krepitev kompetenc, ki so pomembne za uspeh. Inovativnost tu igra ključno vlogo. Ponosni smo, da se pod okriljem Univerze v Ljubljani izvaja kar polovica EIT programov v Sloveniji: EIT Digital (Ekonomska fakulteta, UL), EIT Health (Ljubljanski univerzitetni inkubator), EIT Manufacturing (Fakulteta za strojništvo, UL) in sedaj še EIT Food (Biotehniška fakulteta),« je o podpornem okolju dodala prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica za področje prenosa znanja na Univerzi v Ljubljani in redna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

 

Forum EIT Food Hub Slovenija: »Zaupanje potrošnikov in proizvodnja hrane« bo v petek, 18. junija 2021

Prvi večji javni dogodek v organizaciji EIT Food Hub Slovenija bo v petek, 18. junija 2021, ko bo potekal Forum EIT Food Hub Slovenija: »Zaupanje potrošnikov in proizvodnja hrane«. Na dogodku bo ta kompleksni pojav predstavljen iz različnih zornih kotov, saj bodo z nami vodilni predstavniki deležnikov v agroživilski verigi; od kmetijstva, preko živilskopredelovalne industrije, trgovine in predstavniki potrošnikov. Dogodek je zasnovan interaktivno z aktivno udeležbo študentov različnih fakultet.

 

Sporočilo za medije 

Predstavitev programa EIT Food Hub - Slovenija 

Več informacij o EIT Food na povezavi https://www.eitfood.eu.