8:00    GRAHELJ Primož (msc)
Analiza uspešnosti obnove gozdnih sestojev, poškodovanih v žledolomu leta 2014 v okolici Idrije

Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Kristjan Jarni
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Dušan Roženbergar
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Matija Klopčič

 

9:00    SITAR Žiga (vsš I.)
Ocena uporabne vrednosti za lastnika gozda in preizkus izbranih mobilnih aplikacij za spremljavo gospodarjenja z gozdovi

Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Kristjan Jarni
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Andrej Ficko
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Matija Klopčič

 

Povezava: zagovor