Ivana Jurković Jakopanec

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA 

bo 15. 6. 2021 ob 12:00 preko spletne platforme Cisco Webex zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Inaktivacija kromosoma X pri deklicah z motnjo v duševnem razvoju

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednica: prof. dr. Petra Golja
Mentorica: doc. dr. Jerneja Ambrožič Avguštin    
Somentor: asist. dr. Alenka Erjavec Škerget                    
Recenzent: prof. dr. Uroš Petrovič