8:00    OBERSTAR Peter (uni I.)
Obnova dinarskih jelovo-bukovih gozdov po ujmah večjega obsega

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Klemen Jerina
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Dušan Roženbergar
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Andrej Ficko

 

8:45    POVHE Luka (vsš I.)
Poškodovanost sestojev listavcev pri redčenju s klasično in strojno sečnjo

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Klemen Jerina
Mentor diplomskega dela:    prof. dr. Jurij Diaci
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Matevž Mihelič

 

9:30    RAIDA David (msc)
Analiza uspešnosti naravne in umetne obnove po ujmah v gozdovih v okolici Ljubljanskega vrha

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Klemen Jerina
Mentor magistrskega dela:    doc. dr. Dušan Roženbergar
Recenzent magistrskega dela:    doc. dr. Kristjan Jarni

 

Povezava: zagovor