Nataša Poklar Ulrih_obraz

Epidemija covid-19 je zaznamovala že študijsko leto 2019/2020, zato je bilo ob vstopu v šolsko leto 2020/2021 pripravljenih več scenarijev za izvedbo pedagoškega dela, poleg dela v živo tudi hibridni model in model za delo na daljavo. Do začetka leta, oktobra 2020, je bila zagotovljena potrebna oprema, tako predavalnic kot prostorov za laboratorijske in praktične vaje. Prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, dekanja Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, je opozarja: »Za nami je posebno študijsko leto, zaznamovano s posledicami epidemije covida-19. Bilo je leto dinamičnega prilagajanja in spreminjanja  študijskega procesa s spreminjanjem epidemiološke slike. Ne glede na vse težave smo ga uspešno zaključili, kar gre zahvala sodelavkam in sodelavcem ter posebej študentkam in študentom.« Svoj nagovor je dekanja zaključila z besedami: »Vstopamo v čas počitnic, zaslužili smo si jih vsi skupaj, obnovimo moči in se tako pripravimo na novo študijsko leto v jeseni. Lepe počitnice vam želim

Tako dekanja kot prorektor sta opozorila, da je pouk v živo nekaj povsem drugega kot izvajanja pedagoških procesov po hibridnem modelu ali na daljavo. Prof. dr. Gregor Majdič, izvoljeni rektor Univerze v Ljubljani za mandatno obdobje 2021–2025, je izpostavil: »Študentsko življenje ni samo poslušanje predavanj. Je tudi druženje, skupno učenje, skupno reševanje problemov, so terenske vaje, skupinsko praktično delo in nenazadnje tudi samostojno odraščanje in zabave. Vsemu temu smo se morali v veliki meri odreči in verjamem, da si nihče od nas ne želi ponoviti takšnega leta

Celoten nagovor prof. dr. Gregor Majdič, izvoljenega rektorja Univerze v Ljubljani za mandatno obdobje 2021–2025, je dosegljiv na povezavi:

 

 

Mini simpozij PREGLED CEPIV PROTI SARS-CoV-2

Glede predstavitve cepljenja kot ukrepa za omejitev epidemije in posameznih cepiv je bila na Biotehniški fakulteti posebej aktivna prof. dr. Mojca Narat, vodja kolegija študija Biotehnologije in profesorica imunologije, ki je januarja 2021 skupaj s študenti pripravila mini simpozij z naslovom PREGLED CEPIV PROTI SARS-CoV-2:

 

Na pobudi sodelavcev je prof. dr. Mojca Narat kasneje zelo strokoven simpozij povzela še v video posnetku z delovnim naslovom O CEPIVIH ZA NE-NARAVOSLOVCE: »Sodelavci na katedri so bili navdušeni nad vsebino, predstavljeno na mini simpoziju. Drugi zaposleni na našem oddelku, Oddelku za zootehniko, pa so nas opozorili, da je simpozij zelo strokoven. S sodelavci na katedri smo pripravili še krajšo in bolj poljudno razlago o delovanju celice, virusa in seveda o različnih mehanizmih delovanja cepiv.«