Tehnologije_pridelave_grozdja_-_namizno_grozdje

Vinograd z namiznim grozdjem je posebej predstavljen v poglavju »Obnova vinograda za pridelavo namiznega grozdja«, kjer so opisane zahteve za postavitev nasada za trajnostno pridelavo sort namiznega grozdja. V sklopu poglavja je opisana priprava zemljišča, izbor lege, kvaliteta tal in tudi gnojenje. Poseben del poglavja je namenjen sajenju vinske trte, predstavljene pa so tudi gojitvene oblike in konstrukcije.

Celotno poglavje je namenjeno tudi predstavitvi sort, predvsem tolerantnih, ki z ekološkega vidika postajajo vse bolj zanimive, saj zahtevajo manj intenzivno varstvo. Opisanih je približno 70 sort (belih, rdečih, rdečkastih, temno modrih itd.) vinske trte za pridelavo namiznega grozdja. V ločenem delu poglavja je pripravljen tudi izračun želenega pridelka, s posebej pojasnjenimi elementi, ki vplivajo na količino želenega pridelka ter izračun potrebe trte po vodi in načinov namakanja

V knjigi so opisane tudi specialne tehnike kot so uporaba giberelinov, obročkanje, zarezovanje in uporaba proti insektnih mrež (zavarovani vinogradi in pokrivanje vinogradov)

Opisani sta tehnološki in užitni kakovosti namiznega grozdja, tržne zahteve in možnosti skladiščenja grozdja

Pri predstavitvi knjige je prof. dr. Denis Rusjan izpostavil: »Pri pridelavi namiznega grozdja razmišljate kot sadjar in delajte kot vinogradnik

 

Naročilo knjige Tehnologije pridelave grozdja - namizno grozdje

Knjigo Tehnologije pridelave grozdja - namizno grozdje lahko naročite v knjižnici Oddelka za Agronomijo, na , ali v Spletni knjigarni Univerzitetne založbe, kjer je možno plačilo s kartico (povezava do spletne knjigarne).