ocenjevanj emedu na agri

20. ocenjevanje medu z mednarodno udeležbo je na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni potekalo v sredo, 4. avgusta 2021, svečana razglasitev in podelitev priznanj pa v nedeljo, 22. avgusta 2021 pred upravno stavbo Pomurskega sejma. Petčlanska komisija, katere članica je bila tudi izr. prof. dr. Jasna Bertoncelj, je ocenila vzorce medu 37 čebelarjev, ki so posredovali 47 vzorcev, od tega je bilo 32 čebelarjev z 39 vzorci medu iz Slovenije, 2 čebelarja s 3 vzorci medu s Hrvaške in 3 čebelarji s 5 vzorci medu s Slovaške. Podeljenih je bilo 12 zlatih medalj, 26 srebrnih in 9 bronastih medalj, trije nazivi prvaka vrste in en naziv šampion 2021.  

 

Izobraževanja za čebelarje potekajo v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije

trije vzorci akacijevega, pet vzorcev cvetličnega, štirje vzorci lipovega in trije gozdnega medu

Oddelek za živilstvo Biotehniške fakultete redno sodeluje tudi s Čebelarsko zvezo Slovenije na področju izobraževanja čebelarjev. Izr. prof. dr. Jasna Bertoncelj je pojasnila: »Oddelek za živilstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani že vrsto let izvaja izobraževanja s področja senzorične analize medu za čebelarje in za vse ostale, ki želijo spoznati, kaj je senzorična analiza, preveriti svoje senzorične zaznave in se seznaniti z najpogostejšimi vrstami slovenskega medu in njihovimi senzoričnimi lastnostmi. Z izobraževanjem, ki poteka v treh stopnjah,  slušatelji  pridobijo naziv preskuševalec medu. Program izobraževanja je priznan s strani Čebelarske zveze Slovenija, ki vodi uradni seznam usposobljenih  preskuševalcev medu. Obnovitveni seminarji za preskuševalce medu pa omogočijo preverjanje znanja, seznanjanje z aktualnimi temami na področju senzorične analize medu in manj znanimi vrstami medu ter izmenjavo izkušenj na tem področju. Pridobljeno znanje se odraža tudi pri številu nagrajenih vzorcev glede na oddane vzorce ter na delež srebrnih in zlatih priznanj, saj čebelarji iz leta v leto bolje poznajo senzorične lastnosti različnih vrst slovenskega medu.«   


Mednarodno ocenjevanje medu London International Honey Awards 2021

FB_IMG_1624194004007

V letu 2021 sta izr. prof. dr. Jasna Bertoncelj in doc. dr. Mojca Korošec z Oddelka za živilstvo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani sodelovali tudi na mednarodnem ocenjevanju medu London International Honey Awards 2021 (https://www.londonhoneyawards.com/quality-honey-awards/), ki je že drugo leto zapored potekalo na hibridni način. 

FB_IMG_1624193998558

Doc. dr. Mojca Korošec je pojasnila: »To pomeni, da smo preskuševalci prejeli vzorce medu na dom/delovno mesto in jih tam tudi ocenjevali. Ker pa je ob individualnem delu nujno potrebna tudi komunikacija med člani komisije, smo imeli vzpostavljeno zoom povezavo in dogovorjene termine, kdaj smo se posamezne skupine sestale skupaj z vodjo panelov.« 

Na dvodnevnem ocenjevanju medu so poleg preskuševalk iz Slovenije sodelovali še preskuševalci iz Hrvaške, Italije, Nemčije, Velike Britanije, Srbije in Turčije. Preskuševalci so bili razdeljeni v tri panele, vsak preskuševalec je v dveh dneh ocenil približno 90 vzorcev medu

FB_IMG_1624193991951

Doc. dr. Mojca Korošec je povzela: »Po botaničnem izvoru in geografskem poreklu so bili vzorci zelo različni, prihajali so iz arabskih dežel, številnih evropskih držav, Turčije, severne in južne Amerike, Afrike kot tudi iz Avstralije in Nove Zelandije.«