Grafični element

 

 

Zainteresirani se lahko na prijavijo preko ankete, ki je dostopna na povezavi

 

Priprava stališč poteka v več fazah: 

Priprava diskusijskega gradiva (junij 2021), že pripravljeno in dostopno na povezavi

Delavnici z deležniki (september 2021):

 • četrtek, 2. september 2021: Splošne zaposlitvene in diverzifikacijske strategije na podeželju (moderator izr.prof. dr. Marko Lovec) in
 • petek, 10. september 2021: Alternative izboljšanja dohodka kmetijskih gospodarstev in krepitev verig vrednosti (moderator prof. dr. Emil Erjavec)

Priprava in sprejem stališča (oktober 2021)

 

Z izvedbo delavnic bodo poskušali v središču bomo odgovoriti na naslednja vprašanja: 

 • Katere strategije diverzifikacije podeželskega gospodarstva imajo največji potencial za zadovoljevanje potreb slovenskega podeželja? 
 • Kako lahko javne intervencije podpirajo te strategije diverzifikacije, upoštevajoč rešitve in ukrepe, potrebne na lokalni in nacionalni ravni, ter s tem povezane posledice za širši okvir javnih politik (SKP in druge javne politike)?
 • Kakšne so raziskovalne potrebe in vrzeli na področju razumevanje in usmerjanja diverzifikacije podeželskih gospodarstev?

 

Program delavnice I: Splošne zaposlitvene in diverzifikacijske strategije na podeželju (moderator izr.prof. dr. Marko Lovec)

 

Datum: 2. 9. 2021

Termin: 12.00–16.30   

Lokacija: Hiša Evropske unije, Dunajska cesta 20, Ljubljana

Pričakovano število udeležencev: 30-40

 

A. Uvodni pogledi: 

Predavatelji razpravljajo o temi in zastavljenih vprašanjih s svoje perspektive (12–15 min) ter povzetek svojih (vnaprej pripravljenih) tez, ki so osnova za nadaljnjo razpravo.

 • Strategije krepitve produktivnosti in zaposlovanja v podeželskih regijah: dr. Peter Wostner (UMAR): 
 • Stanje in možnosti diverzifikacije gospodarskih aktivnosti na slovenskem podeželju: izr. prof. dr. Simon Kušar (UL FF)
 • Možnosti digitalnega prehoda za podeželje: doc. dr. Emilija Stojmenova Duh (UL FE) 
 • Vloga in možnosti podjetništva pri razvoju gospodarskih aktivnosti na podeželju: doc. dr. Patricia Kotnik (UL EF)
 • Potencial turizma za krepitev zaposlitvenih možnosti na podeželju: doc.dr. Kir  Kuščer (UL EF) – na daljavo

B. Interaktivni del 

 • vodena razprava po skupinah

C. Predstavitev rezultatov in zaključkov 

 

Na dogodku bo treba upoštevati pogoje PCT, kar je dodatno pojasnjeno v sami anketi. Omogočena bo tudi udeležba na daljavo. 

 

Večdeležniško središče SVARUN je način sodelovanja med predstavniki raziskovalne, vladne in nevladne sfere z namenom utrditve na dejstvih in znanju slonečih javnih politik v regijah oz. državah članicah Evropske unije. Gre za eno od 40 takšnih stičišč, ustanovljenih v okviru projekta SHERPA, ki razpravljajo o pomembnih temah Skupne kmetijske politike in podeželskih območij ter poskušajo v periodičnih ciklusih oblikovati stališča do različnih vprašanj, ki bi prispevala k boljšemu razumevanju teh vprašanj in s tem tudi k oblikovanju boljših politik