rektorjeva_Artboard_2

  
Univerza v Ljubljani k prijavi vabi vse, ki imate tehnološke ali netehnološke inovacije in inovativne podjetniške ideje.

1. Prijavi svojo inovacijo ali idejo.

2. Udeleži se pripravljalnih delavnic.

3. Predstavi svojo idejo v 3 minutah pred strokovno komisijo, predstavniki gospodarstva in akademskega sveta.

4. Nadaljuj svojo podjetniško pot na LUI, kjer ti bomo pomagali pri uspešnem vstopu na trg oz. se poveži s Pisarno za prenos znanja, kjer ti bomo pomagali pri komercializaciji inovacije.

 

Zakaj bi prijavili inovacije in inovativne podjetniške ideje?

NAGRADNI SKLAD 12.000 evrov oziroma 6000 evrov za posamezno kategorijo.

Za rektorjevo nagrado se boste potegovali v eni od dveh kategorij:

 • študenti ali
 • raziskovalci.

V posamezni kategoriji bo Rektor Univerze v Ljubljani zmagovalcu kategorije podelil nagrado 3000 evrov, drugo uvrščenemu 2000 evrov in tretjemu 1000 evrov.

DELAVNICE oblikovanja poslovne ideje, zaščite intelektualne lastnine ter nastopanja in predstavitve vaše ideje pred komisijo (pitching),

OCENA komercialnega potenciala ideje,

Najboljši boste imeli možnost vstopiti v program LUI, kjer vam bomo pomagali pri pridobitvi finančnih virov ter dostop do investitorjev in gospodarstvenikov.


Rok za prijavo

Najkasneje do nedelje, 19. septembra 2021, do 23.59 ure. Svoje inovacije prijavite prek spletnega obrazca spodaj.

Pomembni datumi:

 • do vključno nedelje, 19. septembra 2021 (23:59): rok za oddajo prijav,
 • med 20. septembrom 2021 in 24. oktobrom 2021 bodo potekale pripravljalne delavnice: Oblikuj poslovno idejo, Kratka predstavitev (pitch), Zaščita intelektualne lastnine in Trening predstavitve ideje,
 • 27. oktobra 2021: izbor 12 finalistov (6 iz kategorije študentov in 6 iz kategorije raziskovalcev) – predstavitev tekmovalcev pred ožjo strokovno komisijo (3-članska komisija),
 • 11. novembra 2021: predstavitev vseh 12 finalistov, razglasitev zmagovalcev in podelitev Rektorjeve nagrade za naj inovacijo na Univerzi v Ljubljani v obeh kategorijah.

 

Kdo se lahko prijavi?

 • zaposleni, raziskovalci ali pedagoški delavci na Univerzi v Ljubljani,
 • študentke in študenti Univerze v Ljubljani in alumne in alumni Univerze v Ljubljani, za katere velja, da od zaključka študija do datume prijave ni minilo več kot dve leti.

Člani skupin so lahko tudi zaposleni na drugih institucijah ali študenti drugih univerz, vendar mora v tem primeru vodja skupine izpolnjevati zgornje pogoje.

 

Pogoji sodelovanja

Na natečaj lahko prijavite inovacije, za katere:

 • prijavitelji nimajo do dneva prijave na natečaj izdanega nobenega računa za prodajo produktov, storitev ali intelektualne lastnine ali sklepa o pridobitvi nepovratnih sredstev s širšega področja delovanja ideje (o skladnosti področja odloči komisija, ki jo imenuje rektor),
 • prijavitelji do vključno 19. septembra 2021 niso bili člani podjetniških ekip, vključenih v subjektu podpornega okolja (podjetniški in univerzitetni inkubatorji, tehnološki parki),
 • pogoj v kategoriji raziskovalcev, redno zaposlenih na Univerzi v Ljubljani, je, da je predstavljena inovacija v lasti Univerze v Ljubljani oz. v vsaj 50 % (če sta solastnika dva) oz. v vsaj 30 % lasti (če je inovacija v solastništvu treh ali več organizacij),
 • prijavitelji se s prijavo zavežejo, da bodo sodelovali v obveznem izobraževalnem delu programa tekmovanja.

 

Merila ocenjevanja

 • jasnost opisa ideje,
 • inovativnost projekta,
 • tehnološka perspektivnost proizvoda/storitve, ki je predmet projekta,
 • raven tveganja glede na ocenjen tržni potencial,
 • velikost tržnega potenciala,
 • izpostavljenost konkurenci in konkurenčne prednosti,
 • kakovost ekonomike projekta,
 • kakovost načrtovane organizacije izvedbe projekta,
 • primernost ekipe za izvedbo projekta,
 • kakovost razmerij do Univerze v Ljubljani,
 • razvitost inovacije,
 • vpliv na izboljšanje kakovosti življenja,
 • družbena odgovornost projekta,
 • projekt ni v nasprotju z etiko in moralo
 • 3-minutna predstavitev ideje

 

Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerze v Ljubljani

Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani izvaja Ljubljanski univerzitetni inkubator v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani.

 

Imate vprašanja?

Stopite v stik z nami prek e-pošte in nam pišite na , dosegljivi pa smo tudi na T: 01 620 34 82.

 

Prijavite se prek spletnega obrazca na povezavi