Hipohonsko sajenje_26082021

Hidroponski sistem je primeren za gojenje listnate zelenjave in plodovk v profesionalni in domači pridelavi. Za domačo pridelavo je pomembna uporaba ustrezne osvetlitve, kar omogoča optimalno fotosintezo. Tilen Zamljen je povedal: »Za optimalno fotosintezo potrebuje rastlina ustrezen spekter svetlobe, najbolj primeren je modro rdeč spekter svetlobe, odvisno od rastlinske vrste. Bela svetloba je za rast zelenjave in zelišč manj primerna

Za hidroponske sisteme lahko uporabljamo različne organske in mineralne substrate, med organske substrate štejemo šoto in kokosova vlakna, med mineralne kameno volno, glinopor, vermikulit, perlit in drugo. Najbolj primerna je kamena volna, ki ima dobre vodo zadrževalne sposobnosti in je inertna. Tilen Zamljen je pri izbiri substrata izpostavil: »Kamena volna je posebej primerna, ker nase ne veže hranil ali jih oddaja, kar pomeni, da lažje nadzorujemo sestavo hranil v hidroponskem sistemu. Prav tako ne prihaja do njenega razkroja

V okviru raziskav, letno zasnujejo poskuse v katerih Tilen Zamljen skupaj s sodelavci preizkuša različne hidroponske sisteme primerne za različne vrste vrtnin. Vse raziskave se opravljajo v okviru različnih financiranj ARRS in Javne službe za vrtnarstvu. 

Tilen Zamljen je povedal: »Za gojenje plodovk je najbolj primeren sistem gojenja na kameni volni, v rastlinjaku smo s tem sistemom gojili paradižnik, paprike, čilije, jajčevce, kumare. Za gojenje listnate zelenjave se pogosto uporablja NFT in plavajoči sistemi, saj je pridelava teh vrst vrtnin kratka. Akvaponski sistem je primeren za vse vrste hidroponskih sistemov, ki jih nanj vključujemo, je pa potrebno ogromno znanja o pravilni izbiri rib, vrste in količine rastlin, ki so potrebne za optimalno kroženje snovi v sistemu. S čimer omogočamo zadostno odstranitev dušika, ki se nahaja v sistemu.«

 

NFT sistem (Nutrient Film Technique)  

Gre za zaprt sistem v katerem hranilna raztopina neprestano kroži. S pomočjo črpalke se voda s hranili prečrpa v nagnjene (1-2 %) plastične kanale, v katerih se neprestano, na dnu v tanki plasti, pretaka hranilna raztopina. S pomočjo korenin, ki se dotikajo hranilne raztopine, rastlina dobi vse potrebne snovi za rast in razvoj

Plavajoči sistem 

Gre za zaprt sistem pri katerem rastline plavajo v vodi s hranilno raztopino. Te rastline so v gojitvena mesta pritrjene s pomočjo mrežastih lončkih, ki jih vstavimo v stiroporne plošče, ki plavajo na gladini vodne raztopine. Rastlina je v mrežast lonček pritrjena z rastnim substratom (največkrat gre za uporabo kamene volne). 

Akvaponika

Gre za zaprt sistem v katerem rastline dobijo hranila preko ribjih izločkov, ob pomoči bioloških filtrov, ki poskrbijo za pretvorbo dušika v za rastlino lahko dostopno obliko. Voda v tem sistemu neprestano kroži. V akvaponskih sistemih je za gojenje plodovk in večinoma tudi listnate zelenjave izven sezone potrebno dodajati železo, ker ga ribji izločki ne vsebujejo oziroma ga vsebujejo zelo malo. 

 

Zahvala

Vse raziskave se opravljajo v okviru različnih financiranj ARRS in Javne službe za vrtnarstvu.