Žiga Žibert

absolvent študijskega programa:

Univerzitetni študijski program prve stopnje BIOTEHNOLOGIJA  - redni študij

bo v ponedeljek, 13. 9. 2021 ob 08:00 na povezavi: https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/iztok.prislan

zagovarjal diplomsko delo z naslovom:

Glivni biokompoziti kot nadomestek za pakirne materiale iz polistirena.

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednik:    doc. dr. Iztok Prislan

Mentor:          prof. dr. Miha Humar      

Somentor:      doc. dr. Davor Kržišnik               

Članica:

doc. dr. Polonca Štefanič