Logo KOCles 3.0

Delavnica z naslovom Zaščita, vgradnja in uporaba lesa na prostem bo potekala kot notranje usposabljanje v okviru projekta za vzpostavitev Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu KOCles 3.0. Prof. dr. Miha Humar, prodekan za kakovost in gospodarske zadeve, je pred delavnico povedal: »Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarstvu KOCles 3.0 je prostor za izmenjavo znanj ter dobrih praks med partnerji kompetenčnega centra in širše na področju lesarstva. Delavnica poteka v sklopu notranjega usposabljanja članov kompetenčnega centra z namenom izboljšati poslovne prakse ter okrepiti uspešnost delovanja slovenskih podjetij na področju lesarstva


Program delavnice

prof. dr. Miha Humar : Vpliv podnebnih sprememb na dinamiko razkroja lesa v Sloveniji.
Intenziteta glivnega razkroja je v največji meri odvisna od vrste lesa, temperature in padavinskih dogodkov. Če želimo oceniti življenjsko dobo in intervale vzdrževanja lesenih objektov, moramo oceniti, kako se bo v določenem okolju les obnašal.

doc. dr. Davor Kržišnik : Nevarnosti novih lesnih škodljivcev za leseno gradnjo v Evropi in Sloveniji.
Vloga razkrojevalcev lesa je v naravi zaželena in nujno potrebna, saj opravljajo pomemben del kroženja snovi v naravi. Za razliko od naravnih procesov, kjer razkroj lesa pomeni kroženje snovi v naravi, pa so procesi razgradnje, ko pa les uporabljamo v gospodarske namene, razgradnje nezaželeni in jih želimo čim bolj upočasniti.

doc. dr. Boštjan Lesar : Študij primerov – lesni škodljivci v lesenih stavbah. 
Vzroki za pojav lesnih škodljivcev v lesenih stavbah so različni. Največkrat so težave povezane s povišano vlažnostjo lesa in pojavom gliv razkrojevalk lesa. Postopek sanacije je odvisen od tega katera gliva se pojavi. Poleg gliv težave povzročajo tudi insekti.