UL21_zalozba_FB1920x1080_1

 

Založba Univerze v Ljubljani je skupna organizacijska enota vseh članic univerze, ki lahko zanje izvaja založniško dejavnost in izdaja njihove publikacije. Glavni namen ustanovitve založbe na Univerzi v Ljubljani je povezovanje založniške dejavnosti članic univerze in s tem omogočati enostavnejše in hitrejše izdajanje ter distribucijo in promocijo znanstvenih publikacij in tiskovin. S tem se zagotavlja podpora izobraževalnemu in znanstvenoraziskovalnemu delu na univerzi, hkrati pa se z vključevanjem v mednarodnega akademsko založništvo krepiti tudi mednarodno sodelovanja. Več informacij o ustanovitvi v posebni novici na spletni strani Univerze v Ljubljani na povezavi.

Delo Založbe Univerze v Ljubljani usmerja svetovalni in nadzorni organ, imenovan Svet za založništvo Založba Univerze v Ljubljani, kjer ima vsaka fakulteta svojega člana. Biotehniško fakulteto v Svetu za založništvo zastopa prof. dr. Katarina Čufar z Oddelka za lesarstvo. 

Več o Založbi Univerze v Ljubljani si lahko preberete na spletni strani založbe na povezavi.

Vsebinska zasnova publikacij ostaja na Biotehniški fakulteti v okviru centralne in oddelčnih knjižnic Biotehniške fakultete.

Na članicah, torej na Biotehniški fakulteti, pa še vedno poteka vsebinska zasnova publikacij, torej programska usmeritev še vedno poteka na Biotehniški fakulteti v okviru centralne in oddelčnih knjižnic Biotehniške fakultete.

Slovenski knjižni sejem 2021, od torka, 23. novembra 2021, do nedelje, 28. novembra 2021, v Cankarjevem domu. 

Založba Univerze v Ljubljani se bo predstavila na Slovenskem knjižnem sejmu 2021, ki bo potekal od torka, 23. novembra 2021, do nedelje, 28. novembra 2021, v Cankarjevem domu v Ljubljani. Način organizacije sejme, ali bo potekal v fizični ali hibridni obliki, bo odvisen od veljavnih ukrepov za omejitev virusa covid-19. Takoj, ko bo jasno, kako bo potekal sejem, bodo informacije objavljene v spletni knjigarni na povezavi.

 

Uvodni+banner+1300x300            Posnetek zaslona (70)