Posnetek zaslona (71)
V naših gozdovih bo zaradi podnebnih sprememb vse več listavcev.
Fotografija: Dr. Milan Šernek

 

Namen projekta, ki se izvaja v okviru evropskega programa »Horizon 2020 - Twinning of research institutions«, je v sodelovanju s projektnimi partnerji dvigniti raziskovalno odličnost na področju gozdarstva in lesarstva na Biotehniški fakulteti ter nuditi podporo raziskovalcem na začetku kariere. Projekt koordinira Mendelejeva Univerza v Brnu na Češkem, poleg Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani pa v projektu sodelujejo še raziskovalne inštitucije iz Švedske, Nemčije in Avstrije.

Podnebne spremembe vplivajo na sestavo gozda in procese nastajanja lesa ter na njegove lastnosti, ki so relevantne za uporabo in nadaljnjo predelavo, zaradi česar bodo v gozdarstvu in lesni industriji v prihodnosti potrebne določene prilagoditve. Tako so glavni cilji projekta ASFORCLIC raziskati učinke podnebnih sprememb na spekter drevesnih vrst gozdov, strukturno sestavo, zdravje in rast ter analizirati različne strategije prilagajanja. Projekt ASFORCLIC zasleduje cilje trajnostnega razvoja in sicer kazalnik nujni ukrepi za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam ter kazalnik varovanja in obnove kopenskih ekosistemov in spodbujanje njihove trajnostne rabe, trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, preprečiti degradacijo zemljišč in širjenju puščav ter preprečiti izgubo biotske raznovrstnosti.

Prof. dr. Milan Šernek s Katedre za lepljenje, lesne kompozite, obdelavo površin in konstruiranje na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani pravi: »Slovenija lahko ponudi različna znanja in izkušnje, s katerim razpolagata Oddelek za gozdarstvo in Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Gre za specifična znanja, relevantna za našo regijo, ki vključuje panonski, alpski, kraški in mediteranski svet. Od tujih partnerjev pričakujemo predvsem prenos znanja in primere dobrih praks iz večjih sistemov povezanih s proizvodnjo lesnih kompozitov in pohištva, saj smo v Sloveniji v zadnjih treh desetletjih izgubili številna velika lesna podjetja, ki so imela svetovni sloves.« 

Projekt se je pričel 1. januarja 2021 in bo trajal do 31. decembra 2023. Financiran je s strani Evropske komisije CORDIS.

 

Posnetek zaslona (77)                                      Posnetek zaslona (70)