Posnetek zaslona (78)

 

V prospektivni kohortni študiji »Moje-mleko« smo spremljali 185 Slovenk med nosečnostjo in po njej ter njihove otroke do starosti 7 let. Podatke za ženske smo zbirali v zadnjem trimesečju nosečnosti, en mesec po porodu in eno leto po porodu, razvoj in zdravje njihovih potomcev pa ocenjevali ob rojstvu, mesec, 3, 6, 9 in 12 mesecev po porodu ter 3 in 7 let po rojstvu. V prvem delu študije smo poleg spremljanja prehrane nosečnic in doječih mater, proučevali mikrobioto in maščobno-kislinsko sestavo materinega mleka ter začetni razvoj črevesne mikrobiote dojenih otrok. Poleg tega smo merili koncentracijo vitamina D v serumu  mater, mineralno kostno gostoto mater in njihovih otrok ter izvedli antropometrične meritve mater in njihovih otrok do enega leta starosti. Raziskavo je finančno podprla Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Študijo »Moje-mleko« je zaključilo 152 otrok. Vse smo povabili v nadaljevalno študijo »Moje-mleko-2« v letu 2017, ko so bili stari med 6 in 7 let. Odzvalo se je 92 otrok (60,5 %), 89 pa jih je študijo zaključilo. Ta populacija predstavlja 0,4 % otrok, rojenih leta 2011. Pregledi otrok so potekali na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana v treh ambulantah: v ambulanti za merjenje kostne gostote, kjer je potekalo tudi izpolnjevanje splošnega socio-demografskega in vprašalnika o zdravstvenem stanju; v ambulanti za izvajanje antropometričnih meritev in v ambulanti za klinično prehrano, kjer se je ob pogovoru s staršem beležilo otrokove prehranske dnevnike in izpolnjevalo spletno anketo o pogostosti uživanja obrokov in živil. Nadaljnjo študijo sta finančno podprla Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za zdravje Slovenije.

Pomembne ugotovitve raziskave »Moje-mleko«

Povprečna starost žensk ob vključitvi v študijo "Moje-Mleko" je bila 30,6 ± 4,3 let. Med njimi je bilo 3% vegetariank. Večina (83%) je imela indeks telesne mase (ITM) pred nosečnostjo <25, samo 7% udeleženk je imelo ITM >30. Kljub zelo visoki izobrazbeni strukturi so nosečnice in doječe matere v povprečju uživale premalo folata, vitamina D, joda, železa, cinka, dokozaheksaenojske kisline in prehranskih vlaknin ter preveč soli, prostega sladkorja in alkohola. Štirideset odstotkov žensk je imelo nizko vsebnost vitamina D v krvnem serumu, medtem ko je imelo 14 % žensk pomanjkanje vitamina D. Manj kot polovica žensk je imela v serumu koncentracijo 25-hidroksivitamina D (25(OH)D) v optimalnem območju.

Povprečna gestacijska starost novorojenčkov (52% dečkov) je bila 39,3 ± 1,3 tedna, povprečna masa 3374 ± 491,0 g in dolžina 51.2 ± 2.33 cm. Novorojenčki mater z visokim nivojem serumskega 25-hidroksivitamina D so imeli ob rojstvu višjo mineralno gostoto kosti. Vsi novorojenčki so bili dojeni, prirast mase in ITM otrok ob 1 in 6-7 let sta bila znatno večja pri dojenčkih s krajšim trajanjem dojenja (<6 mesecev). Otroci, ki so hitreje pridobivali telesno maso v prvih 3 mesecih so imeli višji ITM pri 1 (p<0,001) in 3 (p=0,007) letih starosti, otroci rojeni s carskim rezom so imeli višji ITM (p=0,024) pri 3 mesecih starosti, in neznačilno višji ITM pri 1 in 6-7 letih.

Na zgodnjo sestavo črevesne mikrobiote otrok so vplivali način poroda, porodnišnica in dohranjevanje. Dohranjevanje novorojencev je v primerjavi z izključnim dojenjem negativno vplivalo na vzpostavitev in razvoj črevesne mikrobiote. Zapoznela vzpostavitev črevesne mikrobiote se je odražala v blatu tri mesece starih otrok z za 30 % nižjo relativno zastopanostjo bifidobakterij, tipičnih zdravju koristnih bakterij mikrobiote izključno dojenih otrok. 

Rast, razvoj in zdravstveno stanje otrok smo ocenili na osnovi kliničnega pregleda otrok in antropometričnih meritev. Ugotovili smo, da se dečki in deklice po dnevnem energijskem vnosu značilno razlikujejo kar je bilo pričakovano, vendar smo tudi ugotovili, da je bil energijski vnos tako pri dečkih (1648 ± 368 kcal/dan), kot deklicah (1450 ± 350 kcal/dan) nižji od priporočenega, ob ustreznem deležu maščob (dečki: 29,5%; deklice: 29,8%) in ogljikovih hidratov v celodnevnem energijskem vnosu (dečki: 55,7%; deklice: 56,1%) in prekoračenem priporočenem vnosu beljakovin (dečki: 58,7 ± 17,3g/dan; deklice: 48,8± 13,7g/dan). Tako dečki kot deklice so presegli dopustne vrednosti vnosa soli  in prostih sladkorjev. Zaključimo lahko, da samo s prehrano že pri otrocih težko dosežemo zadosten vnos vitamina D.