Posnetek zaslona (46)

 

Kandidature lahko kandidatke in kandidati oddajo do vključno četrtka, 28. oktobra 2021, na dekanatu Biotehniške fakultete, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana, v pisarni št. 10 (gospod Božo Božovič). Volilna komisija bo upoštevala le kandidature, ki bodo prispele pravočasno. 
 
Volitve bodo potekale v sredo, 3.novembra 2021. med 9. in 13. uro, na 4 volilnih enotah (dekanat, oddelek za biologijo, oddelek za lesarstvo, oddelek za zootehniko).


Kandidacijski obrazec je objavljen na povezavi.
 

Vabljeni k oddaji kandidatur.

 

Ostanite zdravi in aktivni.

Špela Gumzej,
predsednica ŠSBF