Inovacijski sklad_piščanec

 

Zaradi  vse hitrejšega naraščanja prebivalstva se pojavljajo vse večje potrebe po kakovostni, a poceni hrani, zato je živinorejska industrija izpostavljena velikim izzivom. S prepovedjo profilaktične uporabe antibiotikov v živinoreji se je pojavila potreba po krmnih dodatkih, ki izboljšajo zdravje živali, zmanjšajo prenos patogenih bakterij v prehranski verigi, vendar še vedno omogočajo ekonomično pridelavo.

Raziskovalna skupina Biotehniške fakultete je na razpisu Inovacijskega sklada Univerze v Ljubljani uspešno kandidirala s probiotikom za piščance, sporogeni potencialni probiotik Bacillus subtilis PS-216, ki so ga izolirali leta 2005 ravno na Katedri za mikrobiologijo, Oddelku za živilstvo, Biotehniški fakulteti v okviru doktorske disertacije. 

 

Slider

 

V laboratorijskih pogojih na Biotehniški fakulteti in v študiji na piščancih, ki je potekala na Veterinarski fakulteti Univerze v Iowi, ZDA, so člani raziskovalne skupine pokazali protimikrobno delovanje tega seva, odstranjevanje biofilmov patogenih bakterij in v omejenem obsegu tudi varnost izdelka. 

Pri mladih piščancih, ki so bili stari 21 dni so opazili močan učinek na povečanje prirasti, saj so piščanci tehtali tudi do 30% več kot kontrolna skupina, ki ni zaužila potencialnega probiotika PS-216. Potencialni probiotik PS-216 je v mladih piščancih tudi zmanjšal kolonizacijo živali s patogeno bakterijo Campylobacter jejuni, najpogostejšo povzročiteljico hude driske v EU in svetu. Katarina Šimunović je poudarila: »Raziskave na mladih piščancih kažejo na občutno boljše delovanje tega izdelka v primerjavi z drugimi, že znanimi izdelki«. 

 

ffc45c77-b2cd-4d3e-a6cd-643371a4bb59 (002)      _DXL1254 (002)

 

Katarina Šimunović je hkrati izpostavila: »Če želimo, da bo izdelek sporogeni potencialni probiotik Bacillus subtilis PS-216 zanimiv za industrijske partnerje oziroma za trg je potrebno potrditi delovanje omenjenega probiotika tudi na piščancih v obdobju za zakol – pri vsaj 42 dneh starosti.« Ines Mandić Mulec je pojasnila: »Do sedaj nas je raziskovalno delo pripeljalo do stopnje tehnološke pripravljenosti 3/4. Za dvig stopnje tehnološke pripravljenosti do 6/7 in tržne privlačnosti našega izdelka potrebujemo dodatne študije, ki smo jih predlagali v projektu in za katere smo pridobili sredstva v okviru Inovacijskega sklada Univerze v Ljubljani.«

Polonca Štefanič je predstavila študije, ki jih bodo izvedli s sredstvi Inovacijskega sklada Univerze v Ljubljani, da bo izdelek sporogeni potencialni probiotik Bacillus subtilis PS-216 zanimiv za industrijske partnerje oziroma za trg: »Projektu smo predlagali izvedbo treh ključnih testov na izboljšanje izdelka, in sicer i) testiranje toksičnosti po protokolu, ki ga narekuje EFSA, ii) optimizacija mešanja spor v krmo in vodo ter iii) potrjevanje delovanja izdelka vmešanega v krmo in/ali vodo na piščancih (do 110 živali v študiji) v relevantnem času za zakol piščancev - 42 dni starosti. V okviru študije na piščancih se bo izvedla tudi analiza kakovosti mesa piščancev in analiza porabe in pretvorbe krme.«

Univerza v Ljubljani je aprila 2020 vzpostavila Inovacijski sklad, namenjen raziskovalnim skupinam na Univerzi v Ljubljani, ki razvijajo inovativne rešitve, ki pa so na nižjih stopnjah tehnološke pripravljenosti in so zato manj zanimive za industrijske partnerje. S tem se raziskovalnim skupinam omogoči, da se približajo višjim stopnjam tehnološke pripravljenosti izdelka in s tem tudi industrijskim partnerjem oziroma vstopu na trg.