Prijavijo se lahko projekti na naslednjih tematskih področjih:

  • Alternativni proteini
  • Trajnostno agroživilstvo
  • Trajnostno ribogojstvo
  • Prilagojena prehrana za doseganje želenih ciljev
  • Digitalna sledljivost
  • Krožni živilski sistemi

Višina sofinanciranja:

  • Če je vodilni partner konzorcija organizacija iz RIS regije, kamor spada tudi Slovenija,  lahko konzorcij zaprosi za do 85 % sofinanciranje projekta. 
  • Če vodilni partner konzorcija ni iz RIS regije lahko konzorcij zaprosi za do 60 % sofinanciranje projekta. 

Maksimalna višina sofinanciranja:

  • do 400.000 € v letu 2022; 
  • do 1.400.000 € v obdobju 2022-2024.

Rok za prijavo je 14. 1. 2022.

Vse podrobnosti o razpisu ter datumi in posnetki informativnih dni  so na voljo tukaj: https://lnkd.in/ddkUGdFZ

Razpis za inovacije 2022_EIT_FOOD_hub_Slovenija_Biotehniška fakulteta