Udeleženke in udeležence spletnega dogodka je naprej nagovoril prof. dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani, ki je v uvodnem nagovoru izpostavil: »Nagrajenke in nagrajenci ste mladi znanstveniki in umetniki, ki boste v prihodnjih letih in desetletjih vodili našo družbo. Družbo, ki je danes postavljena pred številne izzive, od epidemije bolezni covid -19 do klimatskih sprememb. Odgovore na vse zapletene probleme s katerimi se srečujemo, pa lahko da le znanost.«

Prešernovo nagrado za študentke in študente Univerze v Ljubljani je v letu 2021 z Biotehniške fakultete prejela Ester Premate za rezultate magistrske naloge z naslovom Trofična diferenciacija in funkcionalna morfologija slepih postranic, katere mentorja sta bila doc. dr. Cene Fišer s Katedre za zoologijo na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in dr. Simon Laurent z Univerze Claude Bernard Lyon. 

Ester Premate je v sklopu magistrskega dela raziskovala povezave med morfološkimi znaki in trofično ekologijo slepih postranic. Delo je poglobilo razumevanje trofične diferenciacije v podzemnih ekosistemih, kjer so tovrstne študije zaradi nedostopnosti habitatov izjemno redke in to v svetovnem merilu. Trenutno je zaposlena kot mlada raziskovalka v Skupini za speleobiologijo, na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Pod mentorstvom doc. dr. Ceneta Fišerja nadaljujejo delo na področju funkcionalne morfologije slepih postranic. 

Celotno delo si lahko preberete na povezavi.

Prešernovo nagrado za študentke in študente Univerze v Ljubljani je v letu 2021 z Biotehniške fakultete je prejel tudi Matej Milijaš Jotić za rezultate magistrske naloge z naslovom Mehanizem delovanja insekticidnih proteinskih kompleksov iz gobe bukov ostrigar na membrane črevesnega epitela ličink koruznega hrošča, katere mentorja sta bila prof. dr. Kristina Sepčić s Katedre za biokemijo in prof. dr. Rok Kostanjšek s Katedre za zoologijo, oba z Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 

Matej Milijaš Jotić je zaključil študij molekulske in funkcionalne biologije na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. V okviru magistrske naloge je opisal edinstven molekularni mehanizem delovanja insekticidnih proteinov iz gob na enega največjih rastlinskih škodljivcev, koruznega hrošča. Dokazal je, da je receptor omenjenih proteinov za žuželke specifičen membranski lipid, zaradi česar je možnost za razvoj odpornosti takšnih žuželk bistveno manjša, kot v primeru proteinskih receptorjev. Rezultati naloge odpirajo vrata v uporabi nove generacije bioinsekticidov v kmetijstvu. 

Celotno delo si lahko preberete na povezavi. 

Univerza v Ljubljani svoj jubilej praznuje 3. decembra, na dan, ko je potekalo prvo predavanje v slovenskem jeziku. Najstarejša in največja univerza v Sloveniji svoj jubilej praznuje z organizacijo različnih dogodkov, s katerimi se spomni najbolj zaslužnih v preteklem letu na področju pedagoškega in raziskovalnega dela, sodelovanja za gospodarstvom in ustvarjanja novih tržnih priložnosti ter na drugih področjih. S prejetimi priznanji, listinami, nagradami, plaketami in nazivi Biotehniška fakulteta ponovno dokazuje, da je pomembna članica Univerze v Ljubljani.